Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij pasek info24
Info24
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zasady selektywnej zbiórki - Odpady komunalne - Mieszkaniec - Portal Miasta i Gminy Morawica.

 

Pobierz PDF

Zasady selektywnej zbiórki

 

Mieszkańcy, którzy w wypełnionych deklaracjach zdecydowali się na selektywną zbiórkę odpadów otrzymają pojemnik na zmieszane odpady komunalne oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów: szkło, plastik i papier. Worki będą dostarczane co miesiąc przez przedsiębiorcę obsługującego gminę w ilości odpowiadającej ilości sztuk oddanych. Ci, którzy nie chcą segregować śmieci otrzymają tylko pojemnik na odpady zmieszane. Odpady zmieszane będą odbierane raz lub dwa razy w miesiącu w zależności od indywidualnych potrzeb właścicieli nieruchomości. Dla tych, którzy zdecydowali się na częstszy odbiór śmieci opłata za dodatkowy transport zostanie ustalona w czerwcu br. Odpady selektywnie zbierane (szkło, plastik, papier i popiół) odbierane będą raz w miesiącu. Harmonogram odbioru wszystkich odpadów zostanie przekazany mieszkańcom już na początku lipca br. W ostatnich dniach czerwca oraz na początku lipca zostaną mieszkańcom przekazane pojemniki na odpady zmieszane i worki do selektywnej zbiórki odpadów. Poniżej przedstawiamy zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” czyli w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Segregacja to bardzo ważny element gospodarki odpadami biorąc pod uwagę ochronę środowiska oraz ustawowy zapis, który mówi, że w przypadku zbyt niskiego poziomu odzysku surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych, gmina będzie musiała zapłacić bardzo wysokie kary. Wspólne działanie Gminy i mieszkańców powinno przyczynić się do bardziej racjonalnego gospodarowania odpadami i czystości w naszym otoczeniu, Warto zaznaczyć, że aby selektywna zbiórka odpadów przyniosła wymierne efekty, konieczne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców naszej Gminy. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, a także zapobieganiu gromadzenia odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych (dzikie wysypiska). Aby być ujętym w systemie konieczne jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ci, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji proszeni są o jak najszybsze zgłoszenie się do Urzędu Gminy w Morawicy pok. nr 15. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 41 3114 691 wew. 107 lub 108. Nie złożenie deklaracji bądź podanie fałszywych informacji w już złożonej deklaracji spowoduje wydanie decyzji na drodze administracyjnej i ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

 

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych będzie można dokonać w następujący sposób:

- przez sołtysa,

- w kasie Urzędu Gminy w Morawicy,

- na konto Gminy: BS w Kielcach o/Morawica ul. Szkolna 11 nr: 50 8493 0004 0070 0200 0185 0001

Opłaty dokonujemy w systemie kwartalnym zgodnie z wypełniona deklaracją w terminie:

- I kwartał do 15 marca

- II kwartał do 15 maja

- III kwartał do 15 września

- IV kwartał do 15 listopada

 

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

TWORZYWA SZTUCZNE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

– POJEMNIK LUB WOREK ŻÓŁTY

 

Tu wrzucamy

Nie wolno wrzucać

- puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET)

- puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości – tzw. chemia gospodarcza (opakowania po szamponach, płynach itp.)

- opakowania plastikowe po margarynach, kefirach, jogurtach, serkach, smalcu, lodach, napojach itp.

- odpady wielomateriałowe (np. kartony po sokach i produktach mlecznych)

- czystą folię i torebki z tworzyw sztucznych,

 

- butelek po olejach spożywczych i samochodowych,

- opakowań po olejach spożywczych, silnikowych, smarach,

- gumy,

- butelek z jakąkolwiek zawartością,

- puszek po farbach, po aerozolach, lekach,

- opakowań po środkach chwasto czy owadobójczych,

- sprzętu AGD

 

SZKŁO BIAŁE I KOLOROWE –

POJEMNIK LUB WOREK ZIELONY

 

Tu wrzucamy

Nie wolno wrzucać

- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,

- butelki po napojach alkoholowych,

- szklane opakowania po kosmetykach

- porcelany i ceramiki, doniczek,

- żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów,

- szkła stołowego, szkła okularowego, szkła żaroodpornego,

- fajansu,

- ekranów i lamp telewizyjnych,

- luster, szyb samochodowych

 

PAPIER I MAKULATURA –

POJEMNIK LUB WOREK NIEBIESKI

 

Tu wrzucamy

Nie wolno wrzucać

- gazety, książki, katalogi, zeszyty,

- papierowe torby i worki,

- papier szkolny i biurowy,

- kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania

- kartonów i tektury pokrytej folią aluminiową (np. opakowania tetra pak po mleku, napojach),

- tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku czy po napojach),

- kalki, papieru termicznego i faksowego,

- tapet,

- odpadów higienicznych np. waciki, pampersy, chusteczki nawilżające itp.

 

POPIÓŁ – WOREK SZARY LUB ODDZIELNY POJEMNIK

 

Tu wrzucamy

Nie wolno wrzucać

- popiół z gospodarstw domowych

- odpadów z grupy oznaczonej kolorem: żółtym, zielonym i niebieskim

 

Odpady opisane w kolumnie NIE WOLNO WRZUCAĆ, a nie wymienione w pozycji GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK, należy traktować jako odpady zmieszane i wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Opakowań nie trzeba myć, wystarczy żeby były opróżnione z zawartości. Unikniemy wówczas zabrudzenia wszystkich innych odpadów zgromadzonych w worku i brzydkiego zapachu. Opakowania typu PET i kartony po napojach dobrze jest zgnieść, zajmują wtedy mniej miejsca. Warto odkręcić też nakrętki, które są cennym surowcem wtórnym.

 

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów mieszkańcy mogą własnym środkiem transportu dostarczyć następujące rodzaje odpadów komunalnych:

- odpady zielone (trawa, gałęzie, liście)

- odpady wielkogabarytowe

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte baterie i akumulatory

- przeterminowane leki

- żarówki, świetlówki, lamy neonowe i fluorescencyjne

- odpady niebezpieczne tj. farby, kleje, środki ochrony roślin i opakowania po nich

- zużyte opony

- popiół

Odpady te przyjmowane są w punkcie bezpłatnie.

 

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

 

Cyklicznie organizowana jest zbiórka odpadów tj. zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów wielkogabarytowych, które odbierane będą bezpośrednio sprzed nieruchomości

Mieszkańcy, którzy mają tego rodzaju odpady proszeni są o zgłaszanie potrzeby ich odbioru osobiście w Urzędzie Gminy pok. nr 3 lub telefonicznie 41 3114 692 wew.107 lub 108.

  • Lokalna Grupa Działania
  • ZGK w Morawicy sp. z o.o.
  • Samorządowe Centrum Kultury
  • Koral kryta pływalnia
  • Bilcza hala sportowa
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy
Dane kontaktowe

Miasto i Gmina Morawica  

ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
Tel.: +48 41 3114-692
Fax: 41 3114-690  
E-mail: gmina@morawica.pl

ePUAP /kk1a219pow/skrytka

NIP: 657-263-06-04

Godziny pracy urzedu Miasta i Gminy

poniedziałek: od 9:00 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

poniedziałek: od 7:30 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij