Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij pasek info24
Info24
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert - Organizacje pozarządowe - Miasto i Gmina - Portal Miasta i Gminy Morawica.

 

Pobierz PDF

Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

 
14.02.2017 r
 
Nabór do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2017.

Pliki do pobrania:

- nabór do komisji NGO w 2017 r.

- formularz zgłoszeniowy

 


 

08.01.2015 r

Nabór do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Wójt Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2015.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. W wyniku naboru zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowej Gminy Morawica – osób, które są zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych na zadania do realizacji w 2015 r.
 2. Z bazy kandydatów Wójt Gminy Morawica wybierze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac w komisji konkursowej.
 3. Przedstawiciela organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z bazy kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej może rekomendować kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy odpowiedzialnego za realizację konkursu.
 4. Do komisji konkursowej nie mogą być powołani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Gminy lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
 5. Do czasu utworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy, Wójt Gminy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej.
 6. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 7. Za udział w posiedzeniach komisji konkursowej jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
 8. Baza prowadzona jest przez pracowników Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy.

 

ZADANIA KOMISJI KONKURSOWEJ

 1. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,
 2. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami, sporządzenie protokołu z prac komisji,
 3. Do zadań przewodniczącego komisji należy:
 • przewodniczenie pracom komisji,
 • przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Wójta Gminy,
 • pisemne powiadomienie wszystkich oferentów, którzy nie otrzymali dotacji, o decyzji Wójta Gminy wraz z uzasadnieniem,
 • przesłanie do wiadomości właściwego merytorycznie referatu protokołu z posiedzenia komisji, zarządzenia wójta w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz kopie informacji wysłanych do oferentów.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA ZGŁOSZEŃ

 1. Zgłoszenia chętnych kandydatów – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Morawicy ul. Spacerowa 7, pok. nr 10.
 2. Zgłoszenia należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

„Zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Wójta Gminy Morawica na rok 2015”

 1. Termin składania zgłoszeń do 30.01.2015 r.
 2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.

---------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) Wójt Gminy Morawica ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie w/w ustawy na rok 2014.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. W wyniku naboru zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowych Gminy Morawica – osób, które są zainteresowane udziałem w pracach Komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych na zadania do realizacji w 2014 r.
 2. Z bazy kandydatów Wójt Gminy Morawica wybierze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do prac w poszczególnych komisjach konkursowych.
 3. Do Komisji konkursowych nie mogą być powołani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu Gminy lub pozostający z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
 4. Do czasu utworzenia bazy kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy, Wójt Gminy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisjach konkursowych.
 5. W pracach Komisji konkursowych mogą uczestniczyć osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 6. Za udział w posiedzeniach Komisji konkursowych jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży.
 7. Baza prowadzona jest przez pracowników Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy.

 

ZADANIA KOMISJI KONKURSOWYCH

 1. Ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego,
 2. Przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami, sporządzenie protokołu z prac komisji,
 3. Do zadań przewodniczącego Komisji należy:
 • przewodniczenie pracom komisji,
 • przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do dofinansowania przez Wójta Gminy,
 • pisemne powiadomienie wszystkich oferentów, którzy nie otrzymali dotacji, o decyzji Wójta Gminy wraz z uzasadnieniem,
 • przesłanie do wiadomości właściwego merytorycznie referatu protokołu z posiedzenia komisji, zarządzenia wójta w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz kopie informacji wysłanych do oferentów.

 

MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA ZGŁOSZEŃ

 1. Zgłoszenia chętnych kandydatów – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Morawicy ul. Spacerowa 7.
 2. Termin składania zgłoszeń do 21.02.2014 r.
 3. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.
 • Lokalna Grupa Działania
 • ZGK w Morawicy sp. z o.o.
 • Samorządowe Centrum Kultury
 • Koral kryta pływalnia
 • Bilcza hala sportowa
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy
Dane kontaktowe

Miasto i Gmina Morawica  

ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
Tel.: +48 41 3114-692
Fax: 41 3114-690  
E-mail: gmina@morawica.pl

ePUAP /kk1a219pow/skrytka

NIP: 657-263-06-04

Godziny pracy urzedu Miasta i Gminy

poniedziałek: od 9:00 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

poniedziałek: od 7:30 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij