Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij pasek info24
Info24
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Powola - Organizacje pozarządowe - Miasto i Gmina - Portal Miasta i Gminy Morawica.

 

Pobierz PDF

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Powola

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin i Podwola zostało powołane 10 lutego 2008 r. przez trzydziestu czterech członków założycieli. Po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym we wrześniu 2008 r. rozpoczęło swoją działalność, która oparta jest na pracy społecznej członków.

W skład Zarządu wchodzą:

Janusz Wojtyś - prezes
Grzegorz Buras - wiceprezes
Marianna Węgrzyn - sekretarz
Teresa Kaczor - skarbnik

Komisja Rewizyjna:
Zygmunt Pisarek - przewodniczący
Mieczysław Korban - członek
Damian Zegadło - członek

Cele Stowarzyszenia zawarte w Statucie:

a) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu wszechstronny rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy miejscowości Brzeziny i Podwole

b) wspieranie działań związanych z ochroną środowiska

c) szerzenie i umacnianie przywiązania do miejscowości wśród mieszkańców

d) upowszechnianie znajomości dziejów historycznych

e) opieka nad zabytkami

f) troska o piękno i estetyczny wygląd miejscowości Brzeziny i Podwole

g) inspirowanie do twórczego działania ich mieszkańców

Stowarzyszenie realizuje swoje działania poprzez:

a) prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, występowanie z wnioskami 
i projektami do fundacji i innych organizacji pozarządowych wspierających działalność edukacyjną i kulturalną

b) prowadzenie działalności mającej na celu wypromowanie miejscowości i regionu

c) prowadzenie zajęć, szkoleń, imprez, obozów, kursów edukacyjnych, sportowych, turystycznych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z miejscowości Brzeziny i Podwole

d) organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych

e) organizowanie wsparcia dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej

f) edukację ekologiczną mieszkańców, popularyzację rolnictwa ekologicznego

g) kultywowanie tradycji regionalnych wsi Brzeziny i Podwola oraz gminy Morawica

h) współdziałanie z władzami gminy, instytucjami wojewódzkimi oraz innymi organizacji społecznymi

i) działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku

j) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów Stowarzyszenia

Siedziba Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i Podwola mieści się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzezinach, ul. Szkolna 1, 26-026 Morawica;

 www.brzeziny.org.pl
(Link do strony zewnętrznej, otworzy się w bieżącym oknie)

W ciągu krótkiego okresu swego istnienia Stowarzyszenie podjęło następujące inicjatywy:

a) wydanie książki Marianny Węgrzyn W cieniu krzyży, w cieniu brzóz, będącej monografią cmentarza parafialnego w Brzezinach (luty 2009) - współpraca 
z Gminą Morawica i Gminą Sitkówka-Nowiny

b) zorganizowanie promocji książki w Zespole Szkół w Brzezinach i OKK „Słoneczko" w Kielcach (marzec 2009) - współpraca z w.w. instytucjami

c) zorganizowanie festynu rodzinnego pod hasłem: „Piknik radosny w rozkwicie wiosny" (maj 2009) - współpraca ze szkołą w Brzezinach

d) przygotowanie wystawy „Brzeziny na starej fotografii" (maj 2009) - współpraca 
z mieszkańcami

e) zaproszenie do Brzezin pana Adama Żarnowskiego, syna właściciela dworu; udział w organizacji uroczystości nadania jednej z ulic imienia jego ojca, 
płk. Franciszka Żarnowskiego (lipiec 2009) - współpraca z mieszkańcami Podlesia

f) zorganizowanie spotkania artystów z Gminy Morawica i spoza jej terenu na imprezie plenerowej „Brzeziński Piknik Artystyczny" (sierpień 2009) - współpraca z Urzędem Gminy Morawica

g) podjęcie działań związanych z utworzeniem strony internetowej miejscowości Brzeziny (październik 2009)

h) przeprowadzenie kwesty na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Brzezinach połączonej z uczczeniem pamięci osób zasłużonych (listopad 2009) - współpraca ze scholą parafialną oraz drużynami harcerskimi ze szkoły w Brzezinach i Kowali

  • Lokalna Grupa Działania
  • ZGK w Morawicy sp. z o.o.
  • Samorządowe Centrum Kultury
  • Koral kryta pływalnia
  • Bilcza hala sportowa
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy
Dane kontaktowe

Miasto i Gmina Morawica  

ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
Tel.: +48 41 3114-692
Fax: 41 3114-690  
E-mail: gmina@morawica.pl

ePUAP /kk1a219pow/skrytka

NIP: 657-263-06-04

Godziny pracy urzedu Miasta i Gminy

poniedziałek: od 9:00 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

poniedziałek: od 7:30 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij