Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij pasek info24
Info24
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Program Rewitalizacji - Miasto i Gmina - Portal Miasta i Gminy Morawica.

 

Pobierz PDF

Program Rewitalizacji

 

 

Program Rewitalizacji Gminy Morawica na lata 2016-2023

Gmina Morawica w związku z planowanym procesem rewitalizacji przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Morawica na lata 2016-2023 zgodnego z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015 r. zatwierdzonymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Program będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na obszarach gminy, które tego wymagają. Ponadto przyjęcie programu umożliwi pozyskanie dofinansowania do zaplanowanych przedsięwzięć ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Rewitalizacja to kompleksowy proces, mający za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego poprzez działania całościowe powiązane wzajemne koncentrujące negatywne zjawiska (społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne) przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.

W celu stworzenia kompleksowego i społecznie akceptowalnego programu rewitalizacji, opowiadającego na  potrzeby mieszkańców zaplanowano partycypację społeczną  i  włączenie interesariuszy w przygotowanie Programu.

Przygotowanie Programu Rewitalizacji będzie składało się z 3etapów:
 programowania, wdrażania, monitorowania.

Wójt oraz Radni Gminy pragną, aby Program Rewitalizacji, w sposób komplementarny odpowiadał potrzebom mieszkańców w związku z tym przewidziano partycypację społeczną na każdym z etapów.

Pierwszym stadium prac nad Programem Rewitalizacji jest całościowa diagnoza Gminy Morawica umożliwiająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, charakteryzujących się największą kumulacją problemów i lokalnych potencjałów, która została opracowana w lutym 2016 roku.

W dniu 25.05.2016 Rada Gminy Morawica podjęła Uchwałę NR XVII/198/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia,,Programu Rewitalizacji Gminy Morawica na lata 2016-2023”.

Kolejnym krokiem będzie powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji oraz Komitetu Rewitalizacyjnego, którego rolą będzie opiniowanie dokumentów i przedsięwzięć.

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału  w procesie tworzenia Programu Rewitalizacji Gminy Morawica.

Informacje dla zainteresowanych można uzyskać od pracowników Zespołu ds. rewitalizacji, Tel. 41 31 14 692 wew. 122.

Program Rewitalizacji Gminy Morawica do pobrania w pliku pdf

  • Lokalna Grupa Działania
  • ZGK w Morawicy sp. z o.o.
  • Samorządowe Centrum Kultury
  • Koral kryta pływalnia
  • Bilcza hala sportowa
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy
Dane kontaktowe

Miasto i Gmina Morawica  

ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
Tel.: +48 41 3114-692
Fax: 41 3114-690  
E-mail: gmina@morawica.pl

ePUAP /kk1a219pow/skrytka

NIP: 657-263-06-04

Godziny pracy urzedu Miasta i Gminy

poniedziałek: od 9:00 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

poniedziałek: od 7:30 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij