Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij pasek info24
Info24
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Ruszył bezpłatny Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców - Aktualności - Portal Miasta i Gminy Morawica.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-05-19

Ruszył bezpłatny Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców

 

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie na terenie Powiatu Kieleckiego otworzy cztery Punkty Konsultacyjne. Powstaną one nie tylko w Morawicy, ale i w Chęcinach, Daleszycach oraz Łopusznie. - Wszystko dzięki dobrej współpracy z gminami. My jako powiat zapewniamy doskonałych specjalistów w swoich dziedzinach, a gminy koordynują prace na swoim terenie, a także zapewniają lokale. Wszystko po to, aby pomóc tym najbardziej potrzebującym ludziom i rodzinom – tłumaczy Michał Godowski, Starosta Powiatu Kieleckiego, dziękując za przychylność władzom gminy. - Z bezpłatnych porad psychologa, pedagoga, prawnika i mediatora będą mogli korzystać mieszkańcy naszej gminy bezpłatnie. Dokładamy wszelkich starań, aby wyjść naprzeciw tym, którzy potrzebują naszej pomocy – podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Morawica, Marian Buras, składając w imieniu mieszkańców i samorządu Miasta i Gminy Morawica podziękowania na ręce Starosty Michała Godowskiego, Członka Zarządu Powiatu Kieleckiego Bogdana Gierady, Anny Bielnej, dyrektor PCPR w Kielcach, a także zaangażowanych w pomoc społeczną pracowników morawickiego MGOPS na czele z kierownik MGOPS w Morawicy, Kazimierą Szałas.

Jak podkreśliła obecna podczas uroczystego otwarcia punktu konsultacyjnego w Chęcinach Anna Bielna, dyrektor PCPR w Kielcach, w ramach działalności punktu konsultacyjnego przewidziano poradnictwo i wsparcie psychologiczne w sprawach rodzinnych oraz wychowawczych, pomoc dla osób przeżywających kryzysy życiowe, pomoc dzieciom i młodzieży w zakresie socjalizacji w szkole, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, wyciszanie konfliktów małżeńskich, prowadzenie mediacji rodzinnej, profilaktykę dla mieszkańców, m.in. ukierunkowanych na rozwój umiejętności wychowawczych rodziców, profilaktykę zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży, porady prawne w zakresie prawa cywilnego w tym: prawo rodzinne, prawo pracy, rzeczowe i inne, a także pomoc prawną w sporządzaniu projektów, pozwu, czy wniosku.

 

 

W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy, dyżury będą odbywać się w drugi czwartek miesiąca, tel. 41 301 40 41.

 

W punktach konsultacyjnych świadczona będzie specjalistyczna pomoc dla rodzin i klientów indywidualnych w zakresie:

 • poradnictwo i wsparcie psychologiczne w sprawach rodzinnych oraz wychowawczych,

 • pomoc psychologiczna dla osób przeżywających kryzysy życiowe, trudności przystosowawcze lub borykającymi się z innymi trudnościami wynikającymi
  z aktualnej sytuacji życiowej,

 • diagnoza pojawiających się trudności w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży,

 • pomoc dzieciom i młodzieży w zakresie socjalizacji w szkole,

 • porady i pomoc dla dzieci i młodzieży posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, pomoc rodzicom/opiekunom prawnym w rozwijaniu kompetencji rodzicielskich umiejętności, w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,

 • rozmowy motywujące i wspierające,

 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie, w sytuacjach kryzysowych
  w grupie rówieśniczej, po traumie, wszelkich stresach, wyciszanie konfliktów małżeńskich,

 • prowadzenie mediacji rodzinnej,

 • profilaktyka dla mieszkańców m.in. ukierunkowanych na rozwój umiejętności wychowawczych rodziców, profilaktyka zachowań, agresywnych wśród dzieci i młodzieży, prelekcje na temat mediacji i inne,

 • porady prawne w zakresie prawa cywilnego w tym: prawo rodzinne, prawo pracy, rzeczowe i inne,

 • pomoc prawna w sporządzaniu projektów, pozwu, wniosku oraz innych pism.

 

Porad i konsultacji udzielać będą pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kielcach:

 • Psycholog-Lidia Świeboda-Toborek

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi poradnictwo i konsultacje psychologiczne dla rodzin oraz osób indywidualnych. Realizuje działania z obszaru interwencji kryzysowej. Diagnozuje zaburzenia i trudności w funkcjonowaniu poznawczym, społecznym i emocjonalnym występujące u dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w problematyce całościowych zaburzeń rozwojowych, w tym spektrum autyzmu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, grup wsparcia oraz warsztatów psychoedukacyjnych ukierunkowanych na rozwój osobisty, kształtowanie umiejętności rodzicielskich i poszukiwanie rozwiązań sytuacji problemowych.

 • Psycholog- Marcelina Jończyk- Król

Absolwentka Wydziału Filozoficznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Psycholog praktyk zajmujący się poradnictwem, wsparciem oraz diagnozą psychologiczną dla pieczy zastępczej oraz mieszkańców powiatu kieleckiego. Posiada doświadczenie w pracy z rodzinami w kryzysie m. in. w sytuacji straty osoby bliskiej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami borykającymi się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.

 • Pedagog- Pani Justyna Kasperek

Absolwentka pedagogiki i resocjalizacji, oligofrenopedagogiki oraz terapii pedagogicznej mediator. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy pedagoga szkolnego, zna potrzeby i problemy dzieci. Specjalizuje się w pomocy dzieciom i młodzieży posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych. Prowadzi konsultacje dla rodzin mających problemy wychowawcze i trudności z utrzymaniem odpowiedniej motywacji do nauki dzieci i młodzieży. Prowadzi działania z zakresu psychoedukacji oraz profilaktyki.

 • Mediator- Pani Teresa Jakubowska

Konsultant ds. Współpracy z Rodziną i Dzieckiem PCPR w Kielcach. Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, specjalność: Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie- Instytut Psychologii Stosowanej specjalność: Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa. Mediator wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Kielcach. Mediator rodzinny w Caritas Diecezji Kieleckiej- Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach. Mediator- V-ce Prezes Stowarzyszenia Świętokrzyskich Mediatorów. Realizuje działania z obszaru interwencji kryzysowej, udziela wsparcia dla osób będących w przemocy lub zagrożonych przemocą. Poprzez mediacje rozwiązuje konflikty rodzinne, małżeńskie, problemy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi mediacje sądowe i poza sądowe. Zajmuje się profilaktyką.

 • Radca Prawny- Pani Anna Kangier

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2003 roku ukończyła aplikację sędziowską i złożyła egzamin sędziowski. W latach 1993-2010 pracowała w Sądzie Rejonowym w Kielcach. W 2006 roku wpisana została na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kielcach, pod numerem KL- K 756. Obecnie pracuje m.in. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach świadcząc pomoc prawną na rzecz mieszkańców powiatu Kieleckiego bez względu na dochód. 

Agnieszka Olech
 
 • Lokalna Grupa Działania
 • ZGK w Morawicy sp. z o.o.
 • Samorządowe Centrum Kultury
 • Koral kryta pływalnia
 • Bilcza hala sportowa
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy
Dane kontaktowe

Miasto i Gmina Morawica  

ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
Tel.: +48 41 3114-692
Fax: 41 3114-690  
E-mail: gmina@morawica.pl

ePUAP /kk1a219pow/skrytka

NIP: 657-263-06-04

Godziny pracy urzedu Miasta i Gminy

poniedziałek: od 9:00 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

poniedziałek: od 7:30 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij