Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij
Zamknij pasek info24
Info24

Zadaj Pytanie Burmistrzowi

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2017-03-03 10:07:22, przez Piotr
Dzień dobry. Panie Burmistrzu dziękuję za szczerą i wyczerpującą odpowiedz w sprawie barw unijnych na spotkaniu z ministrem SW i A. Pozdrawiam.
 
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-21 22:25:11, przez Piotr Wojtacha
Witam Szanownego Pana Burmistrza. Chciałbym spytać o losy pańskiej obietnicy złożonej 3 lata temu na spotkaniu w Bilczy , a  odnoszacej się do pomocy w budowie stróżówki przy wjeżdzie na osiedle ECHO I. Deklarował Pan pełne zaangażowanie i determinację w tym temacie, lecz czy może dlatego , iż odbywało się ono krótko przed Pana wyborami ? Ależ skąd ! Prawdopodobnie obiektywne trudności wynikające z innych planów administracyjnych (drogi powiatowej) skutecznie krępują Panu ręce i uniemożliwiają działanie. Proszę napisać, jakie kroki Szanowny Pan Burmistrz przedsięwziął w tym temacie przez 3 lata oraz co Pan zamierza w związku z powyższym. Kilkuset oszukanych mieszkańców osiedla ECHO I zdaje sobie sprawę , iż może to być bardzo trudne zadanie patrząc na rzecz z perspektywy Szklanego Pałacu w Morawicy.
Z wyrazami najwyższego szacunku zawiedziony wyborca.
 
Szanowny Panie

Każdego roku w sierpniu i we wrześniu w większości sołectw naszej gminy odbywają się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy decydują na jakie zadania przeznaczyć środki przysługujące na kolejny rok w ramach funduszu sołeckiego. Tak było również w roku 2014, kiedy mieszkańcy Bilczy obecni na zebraniu zdecydowali o przeznaczeniu części środków przysługujących sołectwu na rzecz budowy stróżówki na osiedlu Echo I. Realizując wniosek mieszkańców wpisałem taką inwestycję do projektu budżetu Gminy na rok 2015 a Rada Gminy zatwierdziła te środki.
W związku z tym, że taki obiekt budowlany wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, to Gmina dokonała wyboru projektanta, który opracował kompletną dokumentację projektową dla tego zadania. Dokumentacja wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę została złożona do Starosty Kieleckiego. Jednakże decyzją nr 1869/2015 z dnia 09.10.2015r. starosta odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku stróżówki, uzasadniając swoją decyzję tym, że inwestycja objęta wnioskiem, zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KDx, czyli w terenach istniejących i projektowanych dróg publicznych. Według służb starosty aktualny plan miejscowy nie dopuszcza na tej działce lokalizacji obiektów takich jak stróżówka.
Biorąc powyższe pod uwagę, aby zrealizować to zadanie niezbędna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla zapoczątkowania procedury zmiany planu, Rada Gminy w Morawicy dnia 27 czerwca 2016 roku podjęła uchwałę Nr XVIII/233/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych: Dyminy, Bilcza, Bieleckie Młyny i Kuby Młyny”. Obecnie wybrany przez Gminę urbanista jest na etapie konsultowania projektu zmian. Kiedy zmiana planu miejscowego zostanie zatwierdzona wówczas ponownie złożymy przygotowaną dokumentację projektową do starosty. Budowę rozpocząć będziemy mogli dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Myślę, że przedstawione w dużym skrócie informacje dają jasny obraz działań jakie zostały podjęte w tej sprawie przeze mnie i Radę Gminy. Jak pamiętam już na tamtym spotkaniu w 2014r. sygnalizowałem autorom tego pomysłu, jakie mogą wystąpić trudności w realizacji takiego przedsięwzięcia. Podjęliśmy jednak konkretne działania, aby te przeszkody usunąć i doprowadzić inwestycję do końca zgodnie z wnioskiem tamtej grupy mieszkańców. Nigdy też nie patrzyłem na budowę stróżówki pod kątem tego ile głosów w wyborach samorządowych może mi to przysporzyć. Wierzę, że mieszkańcy, którzy poparli mnie w tamtych wyborach mieli inne powody by właśnie tak zagłosować, niż wspomniane przez Pana plany budowy stróżówki na osiedlu Echo w Bilczy.
Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-21 19:32:02, przez Janusz P
Witam, chciałbym zapytać czy jest planowany rozwój sieci internetowej na terenie Morawicy, a dokładniej Woli Morawickiej. Od kilku dobrych lat nieustannie czekam aż jakaś porządna firma zainwestuje właśnie w nasze okolice. Obecnie nie ma tu żadnego dostawcy który oferowałby dobry, oraz stabilny internet, nawet za wysoką cenę. Według mnie warto byłoby zachęcić jakieś większe firmy by zaczęły inwestować w internet na właśnie naszym terenie. Jestem pewien, że wpłynęło by to na rozwój naszego miasta pod względem nowych mieszkańców oraz poprawiło by to komfort obecnie zamieszkałych na terenie Morawicy i okolic.
 
Szanowny Panie

Udział Gminy Morawica w programie „e-świętokrzyskie” realizowanym przez Samorząd Województwa zaowocował doprowadzeniem światłowodowej sieci szkieletowej pod koniec 2015 r. do dwóch punktów dostępowych (jeden w Bilczy i jeden w Obicach). W oparciu o tę infrastrukturę dalszą rozbudowę sieci światłowodowej prowadzą już prywatni operatorzy telekomunikacyjni. Jak obserwujemy przez ostatnie dwa lata na naszym terenie jest co najmniej 2 operatorów: Globit z Kielc i ComNet z Morawicy, którzy bardzo aktywnie rozbudowują sieć światłowodową. Wykonywali w tym czasie przyłączenia klientów z Brzezin, Nidy, Bieleckich Młynów, Piasecznej Górki i Bilczy. W samej Morawicy usługę dostępu do Internetu dużych prędkości można wykupić także u operatorów ogólnokrajowych, takich jak np. Orange Polska SA, Netia SA. Również operatorzy sieci komórkowych oferują na terenie naszej Gminy, w tym w Woli Morawickiej dostęp do Internetu dużych prędkości np. Play (usługa 4G LTE) czy Plus (usługa LTE Advanced).
Sama Gmina nie buduje sieci światłowodowych i nie świadczy tego typu usług. Zależy nam jednak na tym aby sieć światłowodowa była stale rozwijana, dlatego współpracujemy z operatorami, którzy to wykonują m.in. wyrażając zgodę na lokalizację przewodów i urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych. Dodatkowo, aby zachęcić operatorów do inwestowania rada gminy w roku ubiegłym podjęła uchwałę, w której drastycznie zostały obniżone opłaty za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogowym dróg gminnych.
Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-20 21:19:45, przez Marcin
Dzień dobry . Chciałbym zapytać, czym Pan Burmistrz kierował się, nie wyrażając zgody, aby klasa V od roku szkolnego 2017/18 uczyła się w Obicach.
 
Szanowny Panie

Decyzja, aby uczniowie z Obic, którzy obecnie uczęszczają do klasy IV Szkoły Podstawowej w Dębskiej Woli, kontynuowali naukę w kl. V w Dębskiej Woli, należała do rodziców uczniów. Z rodzicami tymi spotkałem się 6 lutego, przed sesją Rady Miejskiej, na której dostosowano sieć szkół podstawowych i gimnazjów w naszej Gminie do nowego ustroju szkolnego. Na spotkaniu poruszana była kwestia ewentualnej organizacji kl. V w Szkole Podstawowej w Obicach od nowego roku szkolnego, ale rodzice byli jednomyślni co do kontynuowania nauki swoich dzieci w szkole w Dębskiej Woli.
Zmiany jeśli chodzi o organizację w Szkole Podstawowej w Obicach będą takie, że od września powstanie klasa IV, w której naukę będą kontynuować uczniowie obecnej klasy III tej szkoły. O takim kształcie obwodu szkoły w Obicach zdecydowali rodzice. Taka organizacja zyskała również aprobatę dyrektorów tych placówek.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-15 01:00:10, przez Adam Prędota
Witam Pana Burmistrza,mam pytanie ,czy coś wiadomo na temat obwodnicy Morawicy czy Brzezin ? Bo z tego co mi wiadomo to miały być jakieś nowe wieści już w Grudniu 2016 a tu cicho i nic nie wiadomo.
 
Szanowny Panie

O przebudowie drogi krajowej nr 73 wraz obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej pisałem odpowiedź w poprzednim tygodniu. Jest ona zamieszczona poniżej. Natomiast za opracowanie obwodnicy Brzezin w ciągu drogi wojewódzkiej nr 763 odpowiada Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ten projekt jest jeszcze na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, który prowadzi w tej sprawie postępowanie administracyjne przedłużył termin jej załatwienia do końca maja bieżącego roku.
Wciąż nie jest pewne jak będzie w przyszłości przebiegała ta obwodnica. Władze samorządowe i ogromna większość mieszkańców popiera północny wariant przebiegu trasy. Natomiast drogowcy z ŚZDW jako preferowany wskazują wariant południowy, który w rzeczywistości przebiega z północy na południe a następnie z południa na północ, dzieląc Brzeziny na kilka części. Rodzi to zrozumiały sprzeciw mieszkańców. Jednak jednomyślności w tej sprawie nie ma. Część mieszkańców Podwola i Podlesia protestuje z kolei przeciwko wariantowi północnemu.
Ostatecznie rozsądzi tę sprawę RDOŚ, który wskaże który z wariantów jest korzystniejszy i dla którego należy opracować dokumentację projektową. Ja osobiście ubolewam, że proces wyboru wariantów trwa tak długo. Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął go jeszcze w 2014r. Jeżeli nie uda się tego etapu szybko zakończyć, to zmaleją szanse na uzyskanie dofinansowania do budowy obwodnicy Brzezin.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-14 12:11:52, przez Monika M.
Czy na Osiedlu nad Morawką w Morawicy w najbliższym czasie planowana jest wymiana lamp ulicznych na energooszczędne tylu LED? Nadmieniam, że zamontowane tam słupy oświetleniowe są często już leciwe, a górna ich cześć skorodowana przez rdzę.
 
Szanowna Pani

Kontynuujemy w bieżącym roku przygotowanie bardzo ambitnego projektu modernizacji oświetlenia ulicznego we wszystkich miejscowościach naszej gminy, w tym na Osiedlu Nad Morawką w Morawicy. Planujemy wymianę około 2 tys. lamp rtęciowo-żarowych i sodowych na lampy LEDowe. Montowane będą nowe oprawy oświetleniowe i jeżeli jest to uzasadnione również wysięgniki, którymi oprawy przytwierdzone są do słupów. Natomiast wymiana samych słupów będzie możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach, przede wszystkim jeśli będzie to uzasadnione ich stanem technicznym. To oceni projektant, który dobiera rodzaje lamp. W ramach środków jakimi dysponujemy na tę inwestycję chcemy przede wszystkim wymieniać lampy czyli źródło światła.
Ze względu na skalę przedsięwzięcia modernizację oświetlenia w ramach tego projektu planujemy wykonywać w bieżącym i przyszłym roku.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-10 11:14:12, przez Piotr
Dzień dobry panie Burmistrzu. Dlaczego wymiana wodomierzy z nakładką radiową odbywa się w Bilczy na osiedlu Echo a nie np. w Brzezinach. W tej miejscowości też mieszkańcy nie przebywają w domach podczas sprawdzania wodomierzy przez inkasenta i było by to duże udogodnienie dla mieszkańców gdyby faktury przesyłane były pocztą bez obowiązku oczekiwania na odczyt lub dzwonienie do zakladu i podawanie stanu licznika. Może jakieś przyszłe udogodnienie warto by zacząć od innej miejscowości z terenu gminy. Pozdrawiam.
 
Szanowny Panie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami u każdego z odbiorców wodomierze powinny co najmniej raz na pięć lat być wymieniane na nowe lub „legalizowane” czyli poddawane sprawdzeniu czy działają prawidłowo. Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy sp. z o.o., który jest zarządcą sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie naszej gminy, planuje w tym okresie wymienić wszystkie wodomierze na nowy typ umożliwiający odczyt ilości zużytej wody drogą radiową. Wymiana ta rozłożona jest w czasie ze względu na możliwości finansowe i organizacyjne ZGK. Jednoczesna wymiana przez spółkę wszystkich wodomierzy w naszej gminie w ciągu jednego roku nie jest możliwa.
Wymiana wodomierzy na nowe odbywa się zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Termin montażu zależy od tego, kiedy upływa data legalizacji wodomierza. Ostatnio rzeczywiście ZGK wymieniał wodomierze na osiedlu Bilcza II, ponieważ był tam największy procent tych urządzeń wymagających legalizacji. Obecnie wodomierze wymieniane są także w innych miejscach w gminie.
Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-07 11:41:03, przez Mieszkanka
Witam.
Panie Burmistrzu na jakim etapie jest przebudowa pozostałej części drogi nr 73
 
Szanowna Pani

Przebudowa drogi nr 73 wraz z obwodnicą Morawicy i Woli Morawickiej jest ujęta w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023. Obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako inwestor tego zadania aktualizuje dokumentację projektową na pierwszy odcinek trasy od Kielc do Bieleckich Młynów. Aktualizacja ma na celu dostosowanie do nowych przepisów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem. 8 lutego tego roku wydana została decyzja środowiskowa, co pozwala inwestorowi wystąpić o zmianę pozwolenia na budowę na pierwszy odcinek trasy.
Inwestycja ma być realizowana w systemie „projektuj i buduj”, gdzie wybrany w przetargu wykonawca będzie mógł budować pierwszy odcinek trasy i jednocześnie projektować fragment od Bieleckich Młynów do Woli Morawickiej. Na ten drugi odcinek drogi są już opracowywane materiały niezbędne do wydania decyzji środowiskowej. Niestety GDDKiA nie podaje na razie informacji, kiedy przetarg na wybór wykonawcy przebudowy drogi nr 73 będzie ogłoszony.
W związku z tym, że zmieniła się w ostatnich miesiącach osoba pełniąca funkcję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, to wystąpiłem ponownie na piśmie wnioskując o przyspieszenie prac przygotowawczych i rozpoczęcie realizacji tej tak potrzebnej inwestycji.
Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-24 12:48:47, przez Elżbieta Kocjan
Dzień dobry

Czy jest możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę pieca na ekogroszek ?
 
Szanowna Pani

Z budżetu Miasta i Gminy Morawica udzielamy naszym mieszkańcom również w tym roku dofinansowania w wysokości do 3 tys. zł na wymianę pieców CO opalanych paliwem stałym na kotły gazowe lub olejowe. Nie ma natomiast możliwości, aby w ramach tego programu otrzymać dofinansowanie do zakupu pieca na ekogroszek.
Chciałem jednak zwrócić Pani uwagę na program jaki prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. „ZORZA”. Dofinansowana w ramach tego programu może być również wymiana pieca na paliwo stałe (np. biomasa, węgiel) pod warunkiem zastosowania nowoczesnych kotłów co najmniej 4 klasy sprawności. Więcej informacji na stronie www.wfos.com.pl.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-23 18:55:57, przez Paweł Iwan
Dzień Dobry. Panie Burmistrzu. Czy w naszej gminie mieszkańcy są podzieleni na dwie grupy społeczne: ci biedni i ci bogaci? Będąc ostatnio na osiedlu Echo I zauważyłem, że praktycznie żaden chodnik nie jest odśnieżony. Zobacząc taką sytuację udalem się na Echo II. Tam identyczna sytuacja. Czy Ci mieszkańcy są wyjęci spod prawa. Czy Oni nie mają żadnych obowiązków. Gdzie jest nasza straż miejska? Od czego ich mamy? Chciałbym się również dowiedzieć ile w 2017 roku Straż Miejska nałożyła mandatów za nieodsnieżony chodnik? Biorąc tylko osiedle Echo I i ilosc numerów 54 x 500zł = 27000 zł. A to juz dość pokaźna kwota którą można by przeznaczyć na jakiś szczytny cel w naszej gminie. A gdzie inne osiedla bo na nich wcale lepiej nie jest. Zdaję sobie sprawę z tego, że nim dotrze odpowiedź to śnieg pewnie zginie i nie będzie już tematu. Mam nadzieję,że zmobilizuje Pan odpowiednie służby do egzekwowania prawa. Z poważaniem Paweł.
 
Szanowny Panie

Interwencję dotyczącą zalegania śniegu na chodnikach na osiedlach Echo I i II w Bilczy, przekazałem do komendanta Straży Miejskiej w Morawicy. W związku z tym funkcjonariusze na przełomie stycznia i lutego skontrolowali wskazane miejsca. Pana zgłoszenie potwierdziło się w przeważającej części. Szczególnie na osiedlu Bilcza II, gdzie jest jeszcze wiele niezabudowanych posesji, chodniki w wielu miejscach są nieodśnieżone. W tym momencie jednak śnieg jest zamarznięty i niemożliwy do usunięcia w zwykły sposób.
Zobowiązałem strażników, aby w przyszłości kontrolowali odśnieżanie chodników bezpośrednio po opadach śniegu. Prosiłbym także o zgłaszanie takich przypadków do Straży Miejskiej. Mamy tylko dwóch funkcjonariuszy i bez zgłoszenia nie zawsze wszędzie dotrą na czas. Ja osobiście jestem zdania, że nie w każdym przypadku jest potrzeba karania mandatami. Nasza Straż Miejska karę grzywny stosuje tylko w wyjątkowych sytuacjach. Często wystarczy pouczenie, zwrócenie mieszkańcowi uwagi na problem.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-20 10:47:39, przez Piotr
Witam . Panie Burmistrzu nasza gmina chętnie korzysta z środków unijnych przy realizacji różnych inwestycji. Dlatego mam pytanie dlaczego zabrakło flagi Unii Europejskiej podczas spotkania z ministrem SW i A. Taki tręd, czy chęć przypodobania się ?
 
Szanowny Panie

19 stycznia odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Morawicy z udziałem z Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka oraz burmistrzów Morawicy, Mielna, Rejowca i Opatówka. Tematem przewodnim tego spotkania było nadanie tym miejscowościom praw miejskich z dniem 1 stycznia 2017r.
Chciałbym zauważyć, że sesja przygotowywana była w błyskawicznym tempie, bo jej termin musiał być dopasowany do kalendarza pracy ministra. Dostosowaliśmy się jednak do tej sytuacji, rozumiejąc, że terminarz tak wysokiej rangi przedstawiciela rządu RP jest bardzo napięty i ulega zmianom. Pewnym wyzwaniem było dla nas także to, że na miejsce tej uroczystości została wybrana właśnie Morawica. Trzeba wiedzieć, że tego typu spotkania odbywają się według ściśle określonego przez MSWiA protokołu. Dotyczy to nie tylko terminu, ale także listy zaproszonych gości, programu spotkania, jak również wystroju sali. Polskie flagi wraz ze stojakami przywieźli w przeddzień sesji pracownicy ministerstwa. Niemożliwością było zorganizować w tak krótkim terminie takiej ilości i tego samego rodzaju flag Unii Europejskiej.
Jednak sztandary i symbole Unii Europejskiej były i są obecne w naszym urzędzie, także podczas spotkania z ministrem. Eksponujemy także na co dzień flagę unijną jak również polską wraz z herbem Miasta i Gminy na masztach przed Centrum Samorządowym.
Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-19 11:32:34, przez Tomasz Turek
Proszę zwrócić uwagę na fakt, że mimo oblodzenia wszystkich ulic na osiedlu Echo 1 w Bilczy, posypywana piaskiem jest tylko ulica Klonowa, natomiast pozostałe, w tym najdłuższa Dębowa w ogóle. Dzisiaj robiliśmy zdjęcia piaskarce, która jeżdżąc po osiedlu włączała sypanie tylko na Klonowej i pod kilkoma podjazdami, a wyłączała jadąc po pozostałych ulicach.
Mam wrażenie, że Gmina traktuje wybiórczo mieszkańców osiedla, podobnie jak przy remoncie ulic, gdzie wyremontowano w doskonałym stanie Klonową pozostawiając dziurawą Dębową, która powinna przejść remont w pierwszej kolejności.
Ponadto informuję, że na dzień dzisiejszy na nieposypanych piaskiem uliczkach jest żywy lód, który powoduje zagrożenie w ruchu samochodowym oraz pieszym.
 
Szanowny Panie

Dziękuję za tę informację. Przesłaliśmy ją jeszcze tego samego dnia do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy, który na zlecenie Gminy zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Wiem, że pracownicy ZGK w związku z tym zgłoszeniem sprawdzili przejezdność dróg na osiedlu Echo w Bilczy i ponownie wysłali tam piaskarkę. Faktem jest natomiast, to co Pan zauważył, że nie wszystkie drogi gminne utrzymywane są zimą w tym samym standardzie. W pierwszej kolejności i w najwyższym standardzie odśnieża się i likwiduje śliskość na drogach o największym natężeniu ruchu, wykorzystywane przez komunikację publiczną lub autobusy dowożące dzieci do szkół.
W przypadku osiedla Echo najwyższy standard likwidacji śliskości jezdni ma ul. Klonowa, na której kanalizuje się ruch pojazdów i pieszych z całego osiedla. Na pozostałych drogach osiedlowych najczęściej nie ma potrzeby, aby całą zimę utrzymywać czarną nawierzchnię jezdni, co wymagałoby używania dużej ilości soli drogowej. Na trasach o mniejszym natężeniu ruchu mieszanką piasku i soli często wysypuje się tylko skrzyżowania, podjazdy pod wzniesienia i zakręty.
Remont dróg na osiedlu Echo rozpoczęliśmy od ul. Klonowej dokładnie z tego samego powodu. Tu jest w skali całego osiedla największe natężenie ruchu. W dalszej kolejności przystępujemy do remontu ul. Dębowej. Już pod koniec ubiegłego roku ogłosiliśmy przetarg na przebudowę tej drogi, ale wówczas nie zgłosił się żaden wykonawca, który podjąłby się tego zadania. Planujemy więc ogłoszenie przetargowe ponowić w bieżącym roku. Oczekujemy obecnie na promesę od wojewody, co pozwoliłoby zabezpieczyć środki finansowe niezbędne do przebudowy ul. Dębowej na odcinku blisko 600 m.
Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-16 12:40:17, przez MORAWICA
Panie Burmistrzu proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie- Co zrobić jeśli pies sąsiada uporczywie i bez uzasadnionych okoliczności zakłóca ciszę nocną. Nadmieniam, że wraz z innymi osobami mieszkającymi obok, zasygnalizowaliśmy (kilkukrotnie) problem właścicielom psa . Niestety w godzinach wieczornych pies nadal jest spuszczany z łańcucha i praktycznie z małymi przerwami ujada całą noc. Czy właściciel psa ponosi odpowiedzialność za zakłócanie ciszy nocnej przez swojego psa.
 
Szanowna Pani / Szanowny Panie

Nie jest to sprawa z zakresu administracyjnego pozostająca w kompetencji wójta/burmistrza, ale można ją rozpatrywać co najmniej na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze zakłócanie ciszy nocnej stanowi wykroczenie. Za szczekającego psa odpowiedzialność ponosi jego właściciel. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Jeżeli rozmowy z sąsiadem nie przynoszą rezultatu, to o takim wykroczeniu można powiadomić policję. Przy czym należy pamiętać, że funkcjonariusz nie musi od razu nakładać mandat, ale wykorzystując swój autorytet może odpowiednio pouczyć właściciela psa.
Po drugie sprawę można rozpatrywać na gruncie prawa cywilnego. W Artykule 144 Kodeksu Cywilnego napisano, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. W ostateczności więc swoich praw można dochodzić na drodze powództwa cywilnego w sądzie powszechnym.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-13 13:32:42, przez Wiesław Mikuliński
Czy przewidywana jest rozbudowa sieci gazociągowej do Zbrzy i ewentualnie kiedy?
 
Szanowny Panie

Zaopatrzenie w gaz nie jest zadaniem gminy. Zasady przyłączania do sieci gazowej ustala Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2. W miejscowości Zbrza, jak Panu wiadomo, nie ma jeszcze nitki gazociągu. Z naszych informacji na ten temat wynika, że sieć może być budowana przez zakład gazowniczy wtedy, kiedy jest to dla nich opłacalne.
W związku z powyższym doradzam skontaktować się z w/w zakładem w celu ustalenia warunków przyłączenia. Być może, gdyby była duża ilość zainteresowanych przyłączeniem do gazociągu, to wówczas taka inwestycja byłaby możliwa do realizacji. Oczywiście Gmina może poprzeć te starania, natomiast nie ma możliwości finansowania tego typu zadań.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-05 15:09:49, przez Jakub Z.
Dzień Dobry panie burmistrzu . Chciałbym zapytać kiedy będzie wyłożony asfalt na ulicy Leszczynowej w Morawicy . Chcę jeszcze zapytać kiedy powstanie skatepark w Morawicy .
 
Szanowny Panie
Niedawno odpowiadałem na pytanie dotyczące budowy asfaltu na ul. Leszczynowej. Przytoczę więc tutaj tamtą odpowiedź.
Nie ma w planach inwestycyjnych na ten rok ani też na najbliższe lata budowy nawierzchni asfaltowej na ul. Leszczynowej. Sprawdziłem też, że taka inwestycja nie była wnioskowana przez mieszkańców podczas przygotowywania projektu budżetu Gminy na rok 2017. A właśnie od tego rozpoczyna się każda budowa – od zabezpieczenia, na początek niewielkich środków, niezbędnych na wykonanie dokumentacji projektowej. Dla przykładu podam, że przygotowujemy właśnie budowę innych dróg i chodników w Morawicy, dla których dokumentacje techniczne opracowaliśmy w poprzednich latach. Natomiast dla ul. Leszczynowej zabezpieczyliśmy na wniosek mieszkańców środki na budowę wodociągu. Obecnie przy tej ulicy zamieszkały jest tylko jeden dom, ale tereny mieszkaniowe tam położone będą się zabudowywać. Proszę więc pamiętać, aby złożyć wniosek o wykonanie dokumentacji na budowę drogi ul. Leszczynowej podczas przygotowania projektu budżetu na rok przyszły. Być może zebranie mieszkańców Morawicy zdecyduje o przekazaniu na ten cel środków w ramach funduszu sołeckiego. Opracowanie projektu technicznego i kosztorys budowy są potrzebne, aby szukać zewnętrznego dofinansowania do inwestycji i zabezpieczyć środki w budżecie gminy.
Jeśli chodzi o budowę skateparku, to są plany lokalizacji takiego obiektu przy zalewie w Morawicy. Jednak w pierwszej kolejności musimy zakończyć prace projektowe związane z rozbudową zbiornika o dodatkowe bezpieczne kąpielisko oraz zagospodarowaniem terenu wokół w postaci ścieżek pieszo-rowerowych i kładki na rzece Morawka. Dopiero w dalszej perspektywie będzie projektowany skatepark. W związku z tym nie potrafię podać jeszcze w tej chwili terminu jego powstania.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-29 08:27:29, przez Mieszkaniec
Witam, w roku 2017 planuję rozpoczęcie budowy domu przy ul. Przemysłowej na wysokości ul. Bajkowej. Brak jest instalacji - rurociągu gazu w ciągu tej ulicy jak również na całym osiedlu w Brzezinach w okolicy piaskowni. Czy jest możliwość aby gmina oraz Pan Panie Wójcie w porozumieniu z mieszkańcami wystąpiła do PSGAZ oddział w Tarnowie o gazyfikację tego rejonu? Wiem, że większa ilość mieszkańców byłaby tym zainteresowana. A dostęp do gazu spowodowałby wzrost ekologii w naszej miejscowości-rezygnacja z kotłów tradycyjnych.
 
Szanowny Panie

Siecią gazową na terenie naszej Gminy zarządza Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., która określiła zasady przyłączania do sieci gazowej. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi do tej ustawy przyłączenie do sieci gazowej jest możliwe na zasadzie indywidualnego wystąpienia właściciela budynku.
W pierwszej kolejności należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Następnie zawierana jest umowa o przyłączenie, w której określa się termin wykonania przyłącza przez PSG oraz opłatę jaką z tego tytułu ponosi wnioskodawca. Po wykonaniu przyłącza spółka proponuje kompleksową umowę na dostarczanie paliwa gazowego.
Używanie gazu ziemnego do ogrzewania budynków mieszkalnych jest rozwiązaniem bardziej ekologicznym niż opalanie w tradycyjnych kotłach węglem, miałem lub drewnem. Przyczynia się to do zmniejszenia emisji do atmosfery a także jest rozwiązaniem wygodniejszym dla mieszkańca, dlatego Gmina popiera rozwój sieci gazowej a Rada Miejska uchwaliła program pomocy finansowej dla mieszkańców przy wymianie tradycyjnego pieca opalanego paliwem stałym na kocioł gazowy lub olejowy.
Niestety Gmina nie ma wpływu na politykę rozbudowy sieci gazowej jaką prowadzi PSG. Nasze poprzednie zgłoszenia co do rozbudowy gazociągu i wystąpienia wraz z mieszkańcami m.in. Woli Morawickiej, Lisowa, Brudzowa i Zaborza niestety nie doczekały się realizacji. Gdyby jednak zebrała się jakaś grupa mieszkańców z tej części Brzezin zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej to oczywiście poprzemy taki wniosek, bo uważam takie działania za zasadne.

Przepraszam za opóźnienie w udzielaniu odpowiedzi.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-28 22:22:29, przez Mieszkaniec
Witam Prosze o interwencje w sprawie lustra zamontowanego w Bilczy na skrzyżowaniu ul Żeromskiego i Podgorze. Jest ono ciagle zamarznięte, a tym samym bezużyteczne. Czy nie dałoby sie zamontować go np z kolektorem, aby sprawowało swoją funkcje? Na tej krzyżówce notorycznie dochodzi do stłuczek.
 
Szanowna Pani

Za oznakowanie tego skrzyżowania drogi gminnej ul. Podgórze i drogi powiatowej ul. Żeromskiego odpowiada zarządca drogi wyższego rzędu czyli Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach. To lustro jest na pewno w tym miejscu potrzebne i w opinii kierowców spełnia dobrze swoją rolę, ale w sytuacji, gdy jest mróz rzeczywiście może dochodzić do zalodzenia. W związku z tym Przekażemy Pani spostrzeżenie do PZD.
Przepraszam za opóźnienie w udzielaniu odpowiedzi.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-28 18:31:23, przez Mieszkaniec
Panie Wójcie Mamy na Podgorzu duży problem z odśnieżaniem/posypywaniem drogi. W dniu dzisiejszym omal nie doszło do tragedii: o 8-ej autobus miejski jadąc od Kowali wpadł w poślizg zjeżdżając z górki, zaczął sunąć bokiem, przejechał z prawej strony, aż na lewe pobocze, niemalże otarł sie o ogrodzenia, wyhamowała go dopiero wysypana góra piachu, a co byłoby gdyby ktoś szedł tym poboczem? Nawet boje sie pomyślec. Do 12-j żadnej piaskarki nie widziałam, pomimo osobistej interwencji jednego z mieszkańców. Reasumując Podgorze jest notorycznie pomijane i pozostawione same sobie. Jedyne co zostało zrobione to wysypane kilka górek piasku na poboczach, ale piach sam sie nie rozsypie na drodze. Płacimy podatki tak jak pozostali mieszkańcy gminy i chcemy być tak samo traktowani, nie jesteśmy mieszkańcami drugiej kategorii. Prosze o interwencje w tej sprawie.
 
Szanowna Pani

Ulica Podgórze w Bilczy jest ujęta w wykazie dróg gminnych przewidzianych do odśnieżania i usuwania śliskości jezdni jako droga priorytetowa, tzn. w pierwszej kolejności, właśnie ze względu na korzystanie z tej drogi przez komunikację publiczną i autobusy dowożące dzieci do szkół. Pani zgłoszenie przekazałem do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy, który na zlecenie Gminy zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg gminnych, z tym zastrzeżeniem, żeby zwrócili na ul. Podgórze szczególną uwagę.
Nie będę się bezpośrednio odnosił do przedstawionego przez Panią zdarzenia drogowego, ponieważ nie mam w tej sprawie żadnych informacji ze strony zarządzających komunikacją miejską. Zazwyczaj reagują oni w sytuacjach gdy mają zastrzeżenia do zimowego utrzymania dróg, po których poruszają się autobusy MPK. Dlatego dziękuje Pani za zgłoszenie w tej sprawy.
Przepraszam za opóźnienie w udzielaniu odpowiedzi, co było spowodowane przenoszeniem archiwum ubiegłorocznych pytań na nowy portal Miasta i Gminy Morawica. Do czasu uporządkowania archiwum możliwość udzielania odpowiedzi była zablokowana.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-26 16:51:10, przez Mieszkaniec
Dzień dobry panie wójcie ! Chciałbym się zapytać kiedy będzie nawierzchnia asfaltowa na ulicy Leszczynowej w Morawicy .
 
Szanowny Panie

Nie ma w planach inwestycyjnych na ten rok ani też na najbliższe lata budowy nawierzchni asfaltowej na ul. Leszczynowej. Sprawdziłem też, że taka inwestycja nie była wnioskowana przez mieszkańców podczas przygotowywania projektu budżetu Gminy na rok 2017. A właśnie od tego rozpoczyna się każda budowa – od zabezpieczenia, na początek niewielkich środków, niezbędnych na wykonanie dokumentacji projektowej. Dla przykładu podam, że przygotowujemy właśnie budowę innych dróg i chodników w Morawicy, dla których dokumentacje techniczne opracowaliśmy w poprzednich latach. Natomiast dla ul. Leszczynowej zabezpieczyliśmy na wniosek mieszkańców środki na budowę wodociągu.
Obecnie przy tej ulicy zamieszkały jest tylko jeden dom, ale tereny mieszkaniowe tam położone będą się zabudowywać. Proszę więc pamiętać, aby złożyć wniosek o wykonanie dokumentacji na budowę drogi ul. Leszczynowej podczas przygotowania projektu budżetu na rok przyszły. Być może zebranie mieszkańców Morawicy zdecyduje o przekazaniu na ten cel środków w ramach funduszu sołeckiego. Opracowanie projektu technicznego i kosztorys budowy są potrzebne, aby szukać zewnętrznego dofinansowania do inwestycji i zabezpieczyć środki w budżecie gminy.
Przepraszam za opóźnienie w udzielaniu odpowiedzi, co było spowodowane przenoszeniem archiwum ubiegłorocznych pytań na nowy portal Miasta i Gminy Morawica. Do czasu uporządkowania archiwum możliwość udzielania odpowiedzi była zablokowana.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-26 16:33:42, przez Mieszkaniec
Dzień Dobry panie wójcie ! Chciałbym zapytać kiedy będzie zrealizowana droga asfaltowa na odcinku Chomentów - Drochów Górny . Po deszczu są tam kałuże i nie da się przejechać samochodem .
 
Szanowny Panie

Droga Drochów Górny – Chomentów jest drogą powiatową. W granicach gminy Morawica za bieżące utrzymanie tej trasy a także za inwestycje odpowiada Powiatowy Zarządu Dróg w Kielcach. Z informacji jakie posiadam wynika, że droga ta zostanie zgłoszona przez Powiat do remontu w bieżącym roku ze środków, jakimi dysponuje wojewoda świętokrzyski, przewidzianych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W zakresie robót jest nawierzchnia asfaltowa i odwodnienie. Jak informują władze Powiatu rozpoczęcie inwestycji w tym roku jest uzależnione od przyznania dotacji z Budżetu Państwa.
Przepraszam za opóźnienie w udzielaniu odpowiedzi, co było spowodowane przenoszeniem archiwum ubiegłorocznych pytań na nowy portal Miasta i Gminy Morawica. Do czasu uporządkowania archiwum możliwość udzielania odpowiedzi była zablokowana.

Marian Buras
 

[ strona: 1 2 3 4 5 z 5 ] >> koniec
  • Lokalna Grupa Działania
  • ZGK w Morawicy sp. z o.o.
  • Samorządowe Centrum Kultury
  • Koral kryta pływalnia
  • Bilcza hala sportowa
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy
Dane kontaktowe

Miasto i Gmina Morawica  

ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
Tel.: +48 41 3114-692
Fax: 41 3114-690  
E-mail: gmina@morawica.pl

ePUAP /kk1a219pow/skrytka

NIP: 657-263-06-04

Godziny pracy urzedu Miasta i Gminy

poniedziałek: od 9:00 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

poniedziałek: od 7:30 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij