Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij pasek info24
Info24

Zadaj Pytanie Burmistrzowi

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2017-01-24 12:48:47, przez Elżbieta Kocjan
Dzień dobry

Czy jest możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę pieca na ekogroszek ?
 
Szanowna Pani

Z budżetu Miasta i Gminy Morawica udzielamy naszym mieszkańcom również w tym roku dofinansowania w wysokości do 3 tys. zł na wymianę pieców CO opalanych paliwem stałym na kotły gazowe lub olejowe. Nie ma natomiast możliwości, aby w ramach tego programu otrzymać dofinansowanie do zakupu pieca na ekogroszek.
Chciałem jednak zwrócić Pani uwagę na program jaki prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pn. „ZORZA”. Dofinansowana w ramach tego programu może być również wymiana pieca na paliwo stałe (np. biomasa, węgiel) pod warunkiem zastosowania nowoczesnych kotłów co najmniej 4 klasy sprawności. Więcej informacji na stronie www.wfos.com.pl.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-23 18:55:57, przez Paweł Iwan
Dzień Dobry. Panie Burmistrzu. Czy w naszej gminie mieszkańcy są podzieleni na dwie grupy społeczne: ci biedni i ci bogaci? Będąc ostatnio na osiedlu Echo I zauważyłem, że praktycznie żaden chodnik nie jest odśnieżony. Zobacząc taką sytuację udalem się na Echo II. Tam identyczna sytuacja. Czy Ci mieszkańcy są wyjęci spod prawa. Czy Oni nie mają żadnych obowiązków. Gdzie jest nasza straż miejska? Od czego ich mamy? Chciałbym się również dowiedzieć ile w 2017 roku Straż Miejska nałożyła mandatów za nieodsnieżony chodnik? Biorąc tylko osiedle Echo I i ilosc numerów 54 x 500zł = 27000 zł. A to juz dość pokaźna kwota którą można by przeznaczyć na jakiś szczytny cel w naszej gminie. A gdzie inne osiedla bo na nich wcale lepiej nie jest. Zdaję sobie sprawę z tego, że nim dotrze odpowiedź to śnieg pewnie zginie i nie będzie już tematu. Mam nadzieję,że zmobilizuje Pan odpowiednie służby do egzekwowania prawa. Z poważaniem Paweł.
 
Szanowny Panie

Interwencję dotyczącą zalegania śniegu na chodnikach na osiedlach Echo I i II w Bilczy, przekazałem do komendanta Straży Miejskiej w Morawicy. W związku z tym funkcjonariusze na przełomie stycznia i lutego skontrolowali wskazane miejsca. Pana zgłoszenie potwierdziło się w przeważającej części. Szczególnie na osiedlu Bilcza II, gdzie jest jeszcze wiele niezabudowanych posesji, chodniki w wielu miejscach są nieodśnieżone. W tym momencie jednak śnieg jest zamarznięty i niemożliwy do usunięcia w zwykły sposób.
Zobowiązałem strażników, aby w przyszłości kontrolowali odśnieżanie chodników bezpośrednio po opadach śniegu. Prosiłbym także o zgłaszanie takich przypadków do Straży Miejskiej. Mamy tylko dwóch funkcjonariuszy i bez zgłoszenia nie zawsze wszędzie dotrą na czas. Ja osobiście jestem zdania, że nie w każdym przypadku jest potrzeba karania mandatami. Nasza Straż Miejska karę grzywny stosuje tylko w wyjątkowych sytuacjach. Często wystarczy pouczenie, zwrócenie mieszkańcowi uwagi na problem.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-20 10:47:39, przez Piotr
Witam . Panie Burmistrzu nasza gmina chętnie korzysta z środków unijnych przy realizacji różnych inwestycji. Dlatego mam pytanie dlaczego zabrakło flagi Unii Europejskiej podczas spotkania z ministrem SW i A. Taki tręd, czy chęć przypodobania się ?
 
Szanowny Panie

19 stycznia odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Morawicy z udziałem z Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka oraz burmistrzów Morawicy, Mielna, Rejowca i Opatówka. Tematem przewodnim tego spotkania było nadanie tym miejscowościom praw miejskich z dniem 1 stycznia 2017r.
Chciałbym zauważyć, że sesja przygotowywana była w błyskawicznym tempie, bo jej termin musiał być dopasowany do kalendarza pracy ministra. Dostosowaliśmy się jednak do tej sytuacji, rozumiejąc, że terminarz tak wysokiej rangi przedstawiciela rządu RP jest bardzo napięty i ulega zmianom. Pewnym wyzwaniem było dla nas także to, że na miejsce tej uroczystości została wybrana właśnie Morawica. Trzeba wiedzieć, że tego typu spotkania odbywają się według ściśle określonego przez MSWiA protokołu. Dotyczy to nie tylko terminu, ale także listy zaproszonych gości, programu spotkania, jak również wystroju sali. Polskie flagi wraz ze stojakami przywieźli w przeddzień sesji pracownicy ministerstwa. Niemożliwością było zorganizować w tak krótkim terminie takiej ilości i tego samego rodzaju flag Unii Europejskiej.
Jednak sztandary i symbole Unii Europejskiej były i są obecne w naszym urzędzie, także podczas spotkania z ministrem. Eksponujemy także na co dzień flagę unijną jak również polską wraz z herbem Miasta i Gminy na masztach przed Centrum Samorządowym.
Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-19 11:32:34, przez Tomasz Turek
Proszę zwrócić uwagę na fakt, że mimo oblodzenia wszystkich ulic na osiedlu Echo 1 w Bilczy, posypywana piaskiem jest tylko ulica Klonowa, natomiast pozostałe, w tym najdłuższa Dębowa w ogóle. Dzisiaj robiliśmy zdjęcia piaskarce, która jeżdżąc po osiedlu włączała sypanie tylko na Klonowej i pod kilkoma podjazdami, a wyłączała jadąc po pozostałych ulicach.
Mam wrażenie, że Gmina traktuje wybiórczo mieszkańców osiedla, podobnie jak przy remoncie ulic, gdzie wyremontowano w doskonałym stanie Klonową pozostawiając dziurawą Dębową, która powinna przejść remont w pierwszej kolejności.
Ponadto informuję, że na dzień dzisiejszy na nieposypanych piaskiem uliczkach jest żywy lód, który powoduje zagrożenie w ruchu samochodowym oraz pieszym.
 
Szanowny Panie

Dziękuję za tę informację. Przesłaliśmy ją jeszcze tego samego dnia do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy, który na zlecenie Gminy zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg gminnych. Wiem, że pracownicy ZGK w związku z tym zgłoszeniem sprawdzili przejezdność dróg na osiedlu Echo w Bilczy i ponownie wysłali tam piaskarkę. Faktem jest natomiast, to co Pan zauważył, że nie wszystkie drogi gminne utrzymywane są zimą w tym samym standardzie. W pierwszej kolejności i w najwyższym standardzie odśnieża się i likwiduje śliskość na drogach o największym natężeniu ruchu, wykorzystywane przez komunikację publiczną lub autobusy dowożące dzieci do szkół.
W przypadku osiedla Echo najwyższy standard likwidacji śliskości jezdni ma ul. Klonowa, na której kanalizuje się ruch pojazdów i pieszych z całego osiedla. Na pozostałych drogach osiedlowych najczęściej nie ma potrzeby, aby całą zimę utrzymywać czarną nawierzchnię jezdni, co wymagałoby używania dużej ilości soli drogowej. Na trasach o mniejszym natężeniu ruchu mieszanką piasku i soli często wysypuje się tylko skrzyżowania, podjazdy pod wzniesienia i zakręty.
Remont dróg na osiedlu Echo rozpoczęliśmy od ul. Klonowej dokładnie z tego samego powodu. Tu jest w skali całego osiedla największe natężenie ruchu. W dalszej kolejności przystępujemy do remontu ul. Dębowej. Już pod koniec ubiegłego roku ogłosiliśmy przetarg na przebudowę tej drogi, ale wówczas nie zgłosił się żaden wykonawca, który podjąłby się tego zadania. Planujemy więc ogłoszenie przetargowe ponowić w bieżącym roku. Oczekujemy obecnie na promesę od wojewody, co pozwoliłoby zabezpieczyć środki finansowe niezbędne do przebudowy ul. Dębowej na odcinku blisko 600 m.
Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-16 12:40:17, przez MORAWICA
Panie Burmistrzu proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie- Co zrobić jeśli pies sąsiada uporczywie i bez uzasadnionych okoliczności zakłóca ciszę nocną. Nadmieniam, że wraz z innymi osobami mieszkającymi obok, zasygnalizowaliśmy (kilkukrotnie) problem właścicielom psa . Niestety w godzinach wieczornych pies nadal jest spuszczany z łańcucha i praktycznie z małymi przerwami ujada całą noc. Czy właściciel psa ponosi odpowiedzialność za zakłócanie ciszy nocnej przez swojego psa.
 
Szanowna Pani / Szanowny Panie

Nie jest to sprawa z zakresu administracyjnego pozostająca w kompetencji wójta/burmistrza, ale można ją rozpatrywać co najmniej na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze zakłócanie ciszy nocnej stanowi wykroczenie. Za szczekającego psa odpowiedzialność ponosi jego właściciel. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Jeżeli rozmowy z sąsiadem nie przynoszą rezultatu, to o takim wykroczeniu można powiadomić policję. Przy czym należy pamiętać, że funkcjonariusz nie musi od razu nakładać mandat, ale wykorzystując swój autorytet może odpowiednio pouczyć właściciela psa.
Po drugie sprawę można rozpatrywać na gruncie prawa cywilnego. W Artykule 144 Kodeksu Cywilnego napisano, że właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. W ostateczności więc swoich praw można dochodzić na drodze powództwa cywilnego w sądzie powszechnym.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-13 13:32:42, przez Wiesław Mikuliński
Czy przewidywana jest rozbudowa sieci gazociągowej do Zbrzy i ewentualnie kiedy?
 
Szanowny Panie

Zaopatrzenie w gaz nie jest zadaniem gminy. Zasady przyłączania do sieci gazowej ustala Polska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2. W miejscowości Zbrza, jak Panu wiadomo, nie ma jeszcze nitki gazociągu. Z naszych informacji na ten temat wynika, że sieć może być budowana przez zakład gazowniczy wtedy, kiedy jest to dla nich opłacalne.
W związku z powyższym doradzam skontaktować się z w/w zakładem w celu ustalenia warunków przyłączenia. Być może, gdyby była duża ilość zainteresowanych przyłączeniem do gazociągu, to wówczas taka inwestycja byłaby możliwa do realizacji. Oczywiście Gmina może poprzeć te starania, natomiast nie ma możliwości finansowania tego typu zadań.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-01-05 15:09:49, przez Jakub Z.
Dzień Dobry panie burmistrzu . Chciałbym zapytać kiedy będzie wyłożony asfalt na ulicy Leszczynowej w Morawicy . Chcę jeszcze zapytać kiedy powstanie skatepark w Morawicy .
 
Szanowny Panie
Niedawno odpowiadałem na pytanie dotyczące budowy asfaltu na ul. Leszczynowej. Przytoczę więc tutaj tamtą odpowiedź.
Nie ma w planach inwestycyjnych na ten rok ani też na najbliższe lata budowy nawierzchni asfaltowej na ul. Leszczynowej. Sprawdziłem też, że taka inwestycja nie była wnioskowana przez mieszkańców podczas przygotowywania projektu budżetu Gminy na rok 2017. A właśnie od tego rozpoczyna się każda budowa – od zabezpieczenia, na początek niewielkich środków, niezbędnych na wykonanie dokumentacji projektowej. Dla przykładu podam, że przygotowujemy właśnie budowę innych dróg i chodników w Morawicy, dla których dokumentacje techniczne opracowaliśmy w poprzednich latach. Natomiast dla ul. Leszczynowej zabezpieczyliśmy na wniosek mieszkańców środki na budowę wodociągu. Obecnie przy tej ulicy zamieszkały jest tylko jeden dom, ale tereny mieszkaniowe tam położone będą się zabudowywać. Proszę więc pamiętać, aby złożyć wniosek o wykonanie dokumentacji na budowę drogi ul. Leszczynowej podczas przygotowania projektu budżetu na rok przyszły. Być może zebranie mieszkańców Morawicy zdecyduje o przekazaniu na ten cel środków w ramach funduszu sołeckiego. Opracowanie projektu technicznego i kosztorys budowy są potrzebne, aby szukać zewnętrznego dofinansowania do inwestycji i zabezpieczyć środki w budżecie gminy.
Jeśli chodzi o budowę skateparku, to są plany lokalizacji takiego obiektu przy zalewie w Morawicy. Jednak w pierwszej kolejności musimy zakończyć prace projektowe związane z rozbudową zbiornika o dodatkowe bezpieczne kąpielisko oraz zagospodarowaniem terenu wokół w postaci ścieżek pieszo-rowerowych i kładki na rzece Morawka. Dopiero w dalszej perspektywie będzie projektowany skatepark. W związku z tym nie potrafię podać jeszcze w tej chwili terminu jego powstania.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-29 08:27:29, przez Mieszkaniec
Witam, w roku 2017 planuję rozpoczęcie budowy domu przy ul. Przemysłowej na wysokości ul. Bajkowej. Brak jest instalacji - rurociągu gazu w ciągu tej ulicy jak również na całym osiedlu w Brzezinach w okolicy piaskowni. Czy jest możliwość aby gmina oraz Pan Panie Wójcie w porozumieniu z mieszkańcami wystąpiła do PSGAZ oddział w Tarnowie o gazyfikację tego rejonu? Wiem, że większa ilość mieszkańców byłaby tym zainteresowana. A dostęp do gazu spowodowałby wzrost ekologii w naszej miejscowości-rezygnacja z kotłów tradycyjnych.
 
Szanowny Panie

Siecią gazową na terenie naszej Gminy zarządza Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., która określiła zasady przyłączania do sieci gazowej. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne i aktami wykonawczymi do tej ustawy przyłączenie do sieci gazowej jest możliwe na zasadzie indywidualnego wystąpienia właściciela budynku.
W pierwszej kolejności należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Następnie zawierana jest umowa o przyłączenie, w której określa się termin wykonania przyłącza przez PSG oraz opłatę jaką z tego tytułu ponosi wnioskodawca. Po wykonaniu przyłącza spółka proponuje kompleksową umowę na dostarczanie paliwa gazowego.
Używanie gazu ziemnego do ogrzewania budynków mieszkalnych jest rozwiązaniem bardziej ekologicznym niż opalanie w tradycyjnych kotłach węglem, miałem lub drewnem. Przyczynia się to do zmniejszenia emisji do atmosfery a także jest rozwiązaniem wygodniejszym dla mieszkańca, dlatego Gmina popiera rozwój sieci gazowej a Rada Miejska uchwaliła program pomocy finansowej dla mieszkańców przy wymianie tradycyjnego pieca opalanego paliwem stałym na kocioł gazowy lub olejowy.
Niestety Gmina nie ma wpływu na politykę rozbudowy sieci gazowej jaką prowadzi PSG. Nasze poprzednie zgłoszenia co do rozbudowy gazociągu i wystąpienia wraz z mieszkańcami m.in. Woli Morawickiej, Lisowa, Brudzowa i Zaborza niestety nie doczekały się realizacji. Gdyby jednak zebrała się jakaś grupa mieszkańców z tej części Brzezin zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej to oczywiście poprzemy taki wniosek, bo uważam takie działania za zasadne.

Przepraszam za opóźnienie w udzielaniu odpowiedzi.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-28 22:22:29, przez Mieszkaniec
Witam Prosze o interwencje w sprawie lustra zamontowanego w Bilczy na skrzyżowaniu ul Żeromskiego i Podgorze. Jest ono ciagle zamarznięte, a tym samym bezużyteczne. Czy nie dałoby sie zamontować go np z kolektorem, aby sprawowało swoją funkcje? Na tej krzyżówce notorycznie dochodzi do stłuczek.
 
Szanowna Pani

Za oznakowanie tego skrzyżowania drogi gminnej ul. Podgórze i drogi powiatowej ul. Żeromskiego odpowiada zarządca drogi wyższego rzędu czyli Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach. To lustro jest na pewno w tym miejscu potrzebne i w opinii kierowców spełnia dobrze swoją rolę, ale w sytuacji, gdy jest mróz rzeczywiście może dochodzić do zalodzenia. W związku z tym Przekażemy Pani spostrzeżenie do PZD.
Przepraszam za opóźnienie w udzielaniu odpowiedzi.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-28 18:31:23, przez Mieszkaniec
Panie Wójcie Mamy na Podgorzu duży problem z odśnieżaniem/posypywaniem drogi. W dniu dzisiejszym omal nie doszło do tragedii: o 8-ej autobus miejski jadąc od Kowali wpadł w poślizg zjeżdżając z górki, zaczął sunąć bokiem, przejechał z prawej strony, aż na lewe pobocze, niemalże otarł sie o ogrodzenia, wyhamowała go dopiero wysypana góra piachu, a co byłoby gdyby ktoś szedł tym poboczem? Nawet boje sie pomyślec. Do 12-j żadnej piaskarki nie widziałam, pomimo osobistej interwencji jednego z mieszkańców. Reasumując Podgorze jest notorycznie pomijane i pozostawione same sobie. Jedyne co zostało zrobione to wysypane kilka górek piasku na poboczach, ale piach sam sie nie rozsypie na drodze. Płacimy podatki tak jak pozostali mieszkańcy gminy i chcemy być tak samo traktowani, nie jesteśmy mieszkańcami drugiej kategorii. Prosze o interwencje w tej sprawie.
 
Szanowna Pani

Ulica Podgórze w Bilczy jest ujęta w wykazie dróg gminnych przewidzianych do odśnieżania i usuwania śliskości jezdni jako droga priorytetowa, tzn. w pierwszej kolejności, właśnie ze względu na korzystanie z tej drogi przez komunikację publiczną i autobusy dowożące dzieci do szkół. Pani zgłoszenie przekazałem do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy, który na zlecenie Gminy zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg gminnych, z tym zastrzeżeniem, żeby zwrócili na ul. Podgórze szczególną uwagę.
Nie będę się bezpośrednio odnosił do przedstawionego przez Panią zdarzenia drogowego, ponieważ nie mam w tej sprawie żadnych informacji ze strony zarządzających komunikacją miejską. Zazwyczaj reagują oni w sytuacjach gdy mają zastrzeżenia do zimowego utrzymania dróg, po których poruszają się autobusy MPK. Dlatego dziękuje Pani za zgłoszenie w tej sprawy.
Przepraszam za opóźnienie w udzielaniu odpowiedzi, co było spowodowane przenoszeniem archiwum ubiegłorocznych pytań na nowy portal Miasta i Gminy Morawica. Do czasu uporządkowania archiwum możliwość udzielania odpowiedzi była zablokowana.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-26 16:51:10, przez Mieszkaniec
Dzień dobry panie wójcie ! Chciałbym się zapytać kiedy będzie nawierzchnia asfaltowa na ulicy Leszczynowej w Morawicy .
 
Szanowny Panie

Nie ma w planach inwestycyjnych na ten rok ani też na najbliższe lata budowy nawierzchni asfaltowej na ul. Leszczynowej. Sprawdziłem też, że taka inwestycja nie była wnioskowana przez mieszkańców podczas przygotowywania projektu budżetu Gminy na rok 2017. A właśnie od tego rozpoczyna się każda budowa – od zabezpieczenia, na początek niewielkich środków, niezbędnych na wykonanie dokumentacji projektowej. Dla przykładu podam, że przygotowujemy właśnie budowę innych dróg i chodników w Morawicy, dla których dokumentacje techniczne opracowaliśmy w poprzednich latach. Natomiast dla ul. Leszczynowej zabezpieczyliśmy na wniosek mieszkańców środki na budowę wodociągu.
Obecnie przy tej ulicy zamieszkały jest tylko jeden dom, ale tereny mieszkaniowe tam położone będą się zabudowywać. Proszę więc pamiętać, aby złożyć wniosek o wykonanie dokumentacji na budowę drogi ul. Leszczynowej podczas przygotowania projektu budżetu na rok przyszły. Być może zebranie mieszkańców Morawicy zdecyduje o przekazaniu na ten cel środków w ramach funduszu sołeckiego. Opracowanie projektu technicznego i kosztorys budowy są potrzebne, aby szukać zewnętrznego dofinansowania do inwestycji i zabezpieczyć środki w budżecie gminy.
Przepraszam za opóźnienie w udzielaniu odpowiedzi, co było spowodowane przenoszeniem archiwum ubiegłorocznych pytań na nowy portal Miasta i Gminy Morawica. Do czasu uporządkowania archiwum możliwość udzielania odpowiedzi była zablokowana.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-26 16:33:42, przez Mieszkaniec
Dzień Dobry panie wójcie ! Chciałbym zapytać kiedy będzie zrealizowana droga asfaltowa na odcinku Chomentów - Drochów Górny . Po deszczu są tam kałuże i nie da się przejechać samochodem .
 
Szanowny Panie

Droga Drochów Górny – Chomentów jest drogą powiatową. W granicach gminy Morawica za bieżące utrzymanie tej trasy a także za inwestycje odpowiada Powiatowy Zarządu Dróg w Kielcach. Z informacji jakie posiadam wynika, że droga ta zostanie zgłoszona przez Powiat do remontu w bieżącym roku ze środków, jakimi dysponuje wojewoda świętokrzyski, przewidzianych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W zakresie robót jest nawierzchnia asfaltowa i odwodnienie. Jak informują władze Powiatu rozpoczęcie inwestycji w tym roku jest uzależnione od przyznania dotacji z Budżetu Państwa.
Przepraszam za opóźnienie w udzielaniu odpowiedzi, co było spowodowane przenoszeniem archiwum ubiegłorocznych pytań na nowy portal Miasta i Gminy Morawica. Do czasu uporządkowania archiwum możliwość udzielania odpowiedzi była zablokowana.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-12 08:46:53, przez Piotr
Parking dla TIRów
Kilka miesięcy temu utworzony został w Brzezinach przy ul. Hożej parking dla TIRów. Jako osoba, która ma zamiar wkrótce rozpocząć budowę domu w pobliżu tej posesji, mam pytanie: czy taki rodzaj działalności jest dozwolony na tym osiedlu? Czy mam mieć po sąsiedzku parking będący w zasadzie składowiskiem złomu i starych opon, czy dozwolony jest codzienny ruch TIRów osiedlowymi uliczkami?!! To działalność nie tylko rażąco szpeci krajobraz, ale jest także uciążliwa dla sąsiadów. Zamieszkanie w takim sąsiedztwie nie jest już dla mnie atrakcyjne, jak zapewne dla wielu, którzy kupili działki z myślą o domach z ogródkami po sąsiedzku. Dziękuję z góry za odpowiedź. Piotr
 
Szanowny Panie

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Morawica, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Morawicy Nr XLV/425/14 z dnia 30 września 2014 roku, określono, że działki położone wzdłuż ulicy Hożej w miejscowości Brzeziny, położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na tego typu terenach oprócz zabudowy mieszkaniowej, plan miejscowy dopuszcza również obiekty usługowe, handlowe, drogi, dojścia, dojazdy, obiekty małej architektury, garaże oraz budynki gospodarcze.
Jednocześnie informuję, że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie określają szczegółowo jakiego rodzaju działalność może być prowadzona na poszczególnych terenach oraz jakich urządzeń, maszyn, pojazdów można używać prowadząc działalność gospodarczą. Przy czym dopuszcza się lokalizację wyłącznie takich obiektów, których oddziaływanie nie przekracza granic nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny. Do kontroli przedsiębiorców w zakresie oddziaływania prowadzonej działalności gospodarczej na tereny sąsiednie np. w kwestii hałasu, zapylenia itp. powołany jest m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
Inną sprawą jest natomiast uporządkowanie terenu, aby działka położona na terenach budownictwa mieszkaniowego nie stała się składowiskiem odpadów. W tej sprawie poprosiłem o interwencję Straż Miejską w Morawicy, która już odbyła z właścicielem tego gruntu rozmowę celem zmobilizowania go do uporządkowania terenu. Na pewno obecny wygląd tych działek zajętych pod parking nie jest ostateczny. Należy też podkreślić, że ze względu na przebiegającą linię energetyczną na terenie tym w tych warunkach nie należy lokalizować budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-11 16:35:15, przez Jakub Z
Oznakowanie uliczne gminy Morawica
Szanowny Panie Wójcie . A więc chciałbym zapytać czy od 01.01.2017 r. będą wstawione nowe znaki z nazwami ulic tam gdzie jeszcze ich nie ma . Dużo osób najczęściej w wakacje pyta o to gdzie jest dana ulica . I jeszcze chciałbym się dowiedzieć kiedy będzie skatepark .
 
Szanowny Panie

Znaki z nazwami ulic uzupełniamy na bieżąco, kilka razy do roku, kiedy tylko występuje taka potrzeba. Proszę więc o zgłoszenie gdzie brakuje takich tabliczek do inspektora ds. dróg w naszym urzędzie pod numerem tel. 41 311 46 92 wew. 121 lub 143. Wówczas przy najbliższym zleceniu zamówimy i zamontujemy brakujące znaki.
Skatepark jest planowany jako element zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym w Morawicy. Najpierw jednak musimy uzyskać pozwolenie na rozbudowę zbiornika, co jest elementem kluczowym całego projektu zagospodarowania. Ten proces jeszcze trwa a dopiero po jego zakończeniu będziemy mogli zatwierdzać projekt samego skateparku czy innych urządzeń rekreacyjnych.
Rozbudowę zbiornika w Morawicy wraz z budową ścieżek spacerowych i rowerowych wokół niego planuje się w tej chwili na lata 2017 - 2018. Nie jest jeszcze pewne kiedy będzie wykonywany montaż samego skateparku, bo to zależy od pozyskania zewnętrznych środków na tę inwestycję.
Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-08 10:29:32, przez Justyna
jakość wody w Brzezinach
Witam, zauważyłam, że od przeprowadzonych ostatnio prac konserwacyjnych bardzo pogorszyła się jakość wody. Kamień w czajniku osadza się wręcz z dnia na dzień, raz w tygodniu musimy go usuwać. Od lat mamy zainstalowanych kilka filtrów, co do tej pory świetnie się sprawdzało, niestety od czasu ostatnich awarii i prac konserwacyjnych filtrowanie wody zdaje się zupełnie nie mieć sensu, na dnie szklanki z herbatą zawsze osadza się warstwa białego proszku. Czy jest to tylko przejściowa sytuacja, czy niestety musimy pogodzić się z faktem, że taką wodę będziemy mieć już zawsze? Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam, Justyna
 
Szanowna Pani

To pytanie przekazałem do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy, który zarządza siecią wodno-kanalizacyjną na terenie naszej Gminy. Odpowiedź ZGK w tej sprawie postaram się streścić i przedstawić Pani w przystępny sposób.
Przede wszystkim należy zaznaczyć, że woda w naszych wodociągach jest wodą głębinową, pozyskiwaną z głębokich ujęć podziemnych, gdzie gromadzi się w ogromnych zbiornikach powstałych naturalnie w skale wapiennej. W związku z tym woda ta jest stosunkowo „twarda”, co oznacza, że charakteryzuje się wysoką zawartością składników mineralnych, które są wręcz konieczne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Przy czym składniki mineralne występują w wodzie w formie zjonizowanej, przez co są łatwiej przyswajalne niż te z pożywienia. Z tego powodu woda spożywcza nie powinna być zmiękczana. Najlepsza jest woda twarda.
Inaczej jest natomiast z wpływem twardej wody na sprzęt AGD. Podgrzewanie wody powoduje wytrącanie składników mineralnych, które jako osad przyczepiają się do ścianek rur i elementów grzejnych, zmniejszając ich przepustowość. Prowadzi to do pogorszenia przewodnictwa cieplnego, a w efekcie zwiększenia zużycia energii. Używanie wody twardej do mycia czy prania powoduje też zwiększenie zużycia środków myjąco-piorących. Dlatego zalecane jest stosowanie filtrów zmiękczających tylko bezpośrednio przed zmywarkami, pralkami, czy w miejscach napełniania instalacji CO. Osad mineralny wytrąca się także podczas gotowania wody w czajniku, ale tutaj wystarczy co jakiś czas używać środków do usuwania kamienia.
W przypadku wystąpienia awarii wodociągu, woda jest wypuszczana z odcinka sieci do czasu naprawy. Następnie po przepłukaniu następuje ponowne napełnienie rur czystą wodą. Może się jednak zdarzyć, że na skutek różnicy ciśnień następuje oderwanie fragmentów osadu od rur PCV, z których są zbudowane nasze wodociągi i następnie osad taki w postaci drobnego piasku wapiennego może wraz z woda pojawić się w naszych domach. Jest to zawsze sytuacja przejściowa, której efekty ustępują już po kilku dniach. Nie jest to też niebezpieczne dla zdrowia.
Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.
Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2016-12-08 10:29:32, przez Justyna
jakość wody w Brzezinach
Witam, zauważyłam, że od przeprowadzonych ostatnio prac konserwacyjnych bardzo pogorszyła się jakość wody. Kamień w czajniku osadza się wręcz z dnia na dzień, raz w tygodniu musimy go usuwać. Od lat mamy zainstalowanych kilka filtrów, co do tej pory świetnie się sprawdzało, niestety od czasu ostatnich awarii i prac konserwacyjnych filtrowanie wody zdaje się zupełnie nie mieć sensu, na dnie szklanki z herbatą zawsze osadza się warstwa białego proszku. Czy jest to tylko przejściowa sytuacja, czy niestety musimy pogodzić się z faktem, że taką wodę będziemy mieć już zawsze? Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam, Justyna
 
Szanowna Pani

To pytanie przekazałem do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy, który zarządza siecią wodno-kanalizacyjną na terenie naszej Gminy. Odpowiedź ZGK w tej sprawie postaram się streścić i przedstawić Pani w przystępny sposób.
Przede wszystkim należy zaznaczyć, że woda w naszych wodociągach jest wodą głębinową, pozyskiwaną z głębokich ujęć podziemnych, gdzie gromadzi się w ogromnych zbiornikach powstałych naturalnie w skale wapiennej. W związku z tym woda ta jest stosunkowo „twarda”, co oznacza, że charakteryzuje się wysoką zawartością składników mineralnych, które są wręcz konieczne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Przy czym składniki mineralne występują w wodzie w formie zjonizowanej, przez co są łatwiej przyswajalne niż te z pożywienia. Z tego powodu woda spożywcza nie powinna być zmiękczana. Najlepsza jest woda twarda.
Inaczej jest natomiast z wpływem twardej wody na sprzęt AGD. Podgrzewanie wody powoduje wytrącanie składników mineralnych, które jako osad przyczepiają się do ścianek rur i elementów grzejnych, zmniejszając ich przepustowość. Prowadzi to do pogorszenia przewodnictwa cieplnego, a w efekcie zwiększenia zużycia energii. Używanie wody twardej do mycia czy prania powoduje też zwiększenie zużycia środków myjąco-piorących. Dlatego zalecane jest stosowanie filtrów zmiękczających tylko bezpośrednio przed zmywarkami, pralkami, czy w miejscach napełniania instalacji CO. Osad mineralny wytrąca się także podczas gotowania wody w czajniku, ale tutaj wystarczy co jakiś czas używać środków do usuwania kamienia.
W przypadku wystąpienia awarii wodociągu, woda jest wypuszczana z odcinka sieci do czasu naprawy. Następnie po przepłukaniu następuje ponowne napełnienie rur czystą wodą. Może się jednak zdarzyć, że na skutek różnicy ciśnień następuje oderwanie fragmentów osadu od rur PCV, z których są zbudowane nasze wodociągi i następnie osad taki w postaci drobnego piasku wapiennego może wraz z woda pojawić się w naszych domach. Jest to zawsze sytuacja przejściowa, której efekty ustępują już po kilku dniach. Nie jest to też niebezpieczne dla zdrowia.
Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.
Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2016-11-23 14:46:32, przez mieszkaniec
Zanieczyszczenia ulic
Witam, bardzo proszę o zajęcie się tematem zanieczyszczenia ulic Górniczej, Pińczowskiej oraz Kieleckiej w związku z pracami betoniarni oraz kopalni wapienia. Wymienione ulice są aż białe od betonu i kurzu, co z każdym tygodniem przybiera na sile. W czasie deszczu na ulicach są spore ilości brudu a gdy jest sucho kurz unosi się na kilkanaście cm w górę. Niby na Górniczej czasem pojawi się pojazd czyszczący ulicę ale nie przynosi to większego efektu. Niebawem Morawica będzie posiadała prawa miejskie a taki stan ulic nie będzie pozytywnie wpływał na wizerunek miasta Morawica.
 
Szanowny Panie

Sąsiedztwo kopalni wapienia, betoniarni i w mniejszym stopniu innych zakładów i powoduje, że zanieczyszczenie drogi, szczególnie ul. Górniczej, często staje się problemem dla tamtejszych mieszkańców. Powodem takiego stanu rzeczy są pojazdy, głównie ciężarowe, które wyjeżdżają z terenu tych firm. Dlatego też zarządca drogi ul. Górniczej, którym jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach wymaga, aby droga była zamiatana, a w suchych okresach roku także polewana wodą, co ma zmniejszać zapylenie. Utrzymaniem tej czystości zajmuje się sprzęt jakim dysponuje Kopalnia Wapienia „Morawica” SA. Z naszych obserwacji wynika, że sytuacja na ul. Górniczej poprawiła się, tym bardziej, że w tym roku na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg został przebudowany fragment chodnika, który dotąd blokował swobodny spływ wody wraz z zanieczyszczeniami z jezdni na pobocze i do rowu.
Kilka miesięcy temu interweniowaliśmy jeszcze w PZD na prośbę naszych mieszkańców, którzy zgłaszali, że pojazd zamiatający jezdnię nie czyści chodnika na tym obniżonym odcinku, przez co zbierało się na nim błoto. Od tamtej pory nie trafiały do urzędu gminy inne skargi. Pana spostrzeżenia, podobnie jak wszystkie dotychczasowe uwagi w tej sprawie przekażemy według kompetencji do zarządcy drogi. Gdyby to nie skutkowało, będę dalej interweniował u Starosty Kieleckiego, który nadzoruje pracę PZD w Kielcach.
Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2016-11-20 09:02:59, przez justyna
Witam Pana Wójta.Mam pytanie dlaczego ul. KWIATOWA w Morawicy nie jest z możliwością wyjazdu na drogę główną, tylko wstawione są tam metalowe słupy. Rosną tam jakieś drzewa, chaszcze pod którymi jest pełno śmieci, butelek itd. Jeżeli byłby to normalny wyjazd, nie byłoby takiego zanieczyszczenia i mieszkańcy mogliby korzystać z dodatkowego wyjazdu na drogę główną.
 
Szanowna Pani

Na wykonanie skrzyżowania ul. Kwiatowej z drogą krajową nr 73 zgody nie wyraził zarządca tej drogi. Ruch pojazdów jest w związku z tym przekierowany na ul. Leśną i ul. Parkową. W tej sytuacji należało trwale zablokować możliwość wyjazdu z ul. Kwiatowej na ul. Wolności, więc postawione zostały tam metalowe słupki. Myślę, że do tematu budowy tego skrzyżowania będzie można wrócić dopiero po wybudowaniu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej, kiedy zmieni się kategoria drogi ul. Wolności i zmniejszy na niej ruch pojazdów.
Tymczasem teren u zbiegu ulic Wolności i Kwiatowej został w ostatnich tygodniach uporządkowany i oczyszczony ze śmieci. Oczywiście takie zabiegi porządkowe trzeba będzie powtarzać w kolejnych latach, aby utrzymać ten teren w czystości. Dziękuję za zgłoszenie tego problemu.
Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.
Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2016-11-18 15:41:44, przez Pawel
Droga Bilcza ul. Wiosenna
Dzień Dobry. Panie Wójcie czy mogę prosić o wysypanie drogi żwirem w Bilczy ul. Wiosenna, na odcinku równoległym do ulicy Szafirowej były tam ostatnio robiona woda i kanalizacja i wysypanie tego odcinka ułatwiło by dojazd do budowy.
 
Szanowny Panie

Wykonawca wodociągu i kanalizacji wyrównał teren i utwardził odcinki drogi, gdzie prowadzone były roboty budowlane. Niezależnie od tego na początku przyszłego roku, w trakcie przeglądów dróg po zakończeniu sezonu zimowego, przejezdność ul. Wiosennej zostanie ponowie sprawdzona. W razie konieczności powstałe nierówności nawierzchni zostaną wyremontowane.
Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.
Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2016-11-18 15:41:44, przez Pawel
Droga Bilcza ul. Wiosenna
Dzień Dobry. Panie Wójcie czy mogę prosić o wysypanie drogi żwirem w Bilczy ul. Wiosenna, na odcinku równoległym do ulicy Szafirowej były tam ostatnio robiona woda i kanalizacja i wysypanie tego odcinka ułatwiło by dojazd do budowy.
 
Szanowny Panie

Wykonawca wodociągu i kanalizacji wyrównał teren i utwardził odcinki drogi, gdzie prowadzone były roboty budowlane. Niezależnie od tego na początku przyszłego roku, w trakcie przeglądów dróg po zakończeniu sezonu zimowego, przejezdność ul. Wiosennej zostanie ponowie sprawdzona. W razie konieczności powstałe nierówności nawierzchni zostaną wyremontowane.
Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.
 

[ strona: 1 2 3 4 5 z 5 ] >> koniec
  • Lokalna Grupa Działania
  • ZGK w Morawicy sp. z o.o.
  • Samorządowe Centrum Kultury
  • Koral kryta pływalnia
  • Bilcza hala sportowa
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy
Dane kontaktowe

Miasto i Gmina Morawica  

ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
Tel.: +48 41 3114-692
Fax: 41 3114-690  
E-mail: gmina@morawica.pl

ePUAP /kk1a219pow/skrytka

NIP: 657-263-06-04

Godziny pracy urzedu Miasta i Gminy

poniedziałek: od 9:00 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

poniedziałek: od 7:30 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij