Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij pasek info24
Info24

Zadaj Pytanie Burmistrzowi

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2017-08-04 17:11:16, przez Pozdrawiam
Witam
Mam pytanie odnośnie drogi Obice- Grabowiec, ul. Słoneczna. Czy jest jakaś szansa by na tej drodze została położona nawierzchnia asfaltowa? Wiem, że to droga powiatowa, aczkolwiek jest ona położona na terenie gminy Morawica. Zrobienie tego krótkiego odcinka drogi ułatwiłoby komunikacje wszystkim mieszkańcom gminy.
 
Szanowny Panie

Droga Obice – Grabowiec jest rzeczywiście drogą powiatową, która jest położona częściowo na terenie naszej Gminy a częściowo na terenie Gminy Chmielnik. U nas ul. Spacerowa na odcinku ok. 1 600 metrów ma już nawierzchnię asfaltową a pozostałe 700 m drogi jest utwardzone kruszywem. Fragment drogi bez asfaltu przebiega głównie wśród pól, jest tam tylko jedno gospodarstwo. Pozostały odcinek jest już położony w sąsiedniej Gminie. Tym niemniej budowę drogi asfaltowej od Obic do Grabowca uważam za zasadną. Problemem jest jednak to, że droga ta będzie miała w przyszłości inny przebieg, jeśli dojdzie do realizacji planów budowy lotniska. W tej sytuacji wiem, że Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach nie przewiduje tej drogi do realizacji w najbliższym czasie.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-08-03 17:03:04, przez Piotr
Dzień dobry Panie Burmistrzu.
Kolejny raz w przeciągu 3 lat zwracam się do Pana w sprawie zawieszenia lamp oświetleniowych na ul.Lawendowej w Bieleckich Młynach.W tej chwili ulica służy wyłącznie spotkaniom młodzieży w zarośniętych krzakami wjazdach i braku oświetlenia.Warunki do tego są sprzyjające.Wieczorem strach wyjść z własnej posesji co utrudnia komfort mieszkania na tej ulicy.Chciałbym zapytać czy rok 2017 będzie kolejnym rokiem wypełnionym obietnicami i nadzieją na normalność.
Z poważaniem Piotr
 
Szanowny Panie

Aby wykonać oświetlenie na ul. Lawendowej w Bieleckich Młynach musieliśmy uprzednio zlecić wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskać pozwolenie na budowę takiej instalacji. Dokumentacja ta obejmuje zresztą nie tylko ul. Lawendową, ale również dokończenie oświetlenia ul. Spacerowej, ul. Łąkową, Kruczą i fragment ul. Jarzębinowej. Prace projektowe zostały zakończone w ubiegłym roku a w tym roku rzeczywiście rozważamy wybudowanie fragmentu oświetlenia w tym rejonie Bieleckich Młynów i Piasecznej Górki. Obecnie przeprowadzamy kalkulację jaki zakres prac będzie można wykonać bazując na środkach zabezpieczonych w budżecie Gminy na bieżący rok.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-07-31 15:36:26, przez Mirosław Sowa
Witam. Panie Burmistrzu, jaka jest szansa utwardzenia drogi pomiędzy mostem w Bieleckich Młynach a zalewem w Morawicy. Na dzień dzisiejszy jest to jedyny objazd często ˝zakorkowanego ˝ mostu w Morawicy. Pozdrawiam.
 
Szanowny Panie

Droga, o której Pan pisze to ul. Piaskowa w Łabędziowie, ma ona na całej długości nawierzchnię z kruszywa wapiennego. Rzeczywiście wymaga ona częstych remontów, szczególnie, że w ostatnich tygodniach kierowcy skracają sobie objazd remontowanego mostu w Morawicy i w związku z tym znacznie wzrosła liczba samochodów tamtędy przejeżdżających. Droga ta w większości stanowi własność Gminy, choć odcinek o długości ok. 80 m został wywłaszczony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pod potrzeby budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej. Jednak na całej długości to Gmina dba o przejezdność tej drogi. Nie dalej jak 2 tygodnie temu po raz kolejny Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy na nasze zlecenie przeprowadził remont tej drogi i obecnie już przejeżdża się tamtędy bardziej komfortowo. Remont mostu na Czarnej Nidzie też dobiega już końca i we wrześniu sytuacja na ulicy Piaskowej powinna wrócić do normy. Przeprowadzimy wówczas kolejny przegląd tej drogi i naprawimy nawierzchnię jeśli będzie taka potrzeba. Pragnę dodać, że droga ta po wybudowaniu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej przestanie pełnić swoją funkcję.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-07-29 23:54:38, przez Mieszkaniec
Panie Wójcie
W Bilczy na ul. Podgórze mamy duży problem z wymulaniem poboczy. Po każdym opadzie cały grys, piach i kamieńie suną w dół zabierając kolejne, wyrabiając gigantyczne dziury przy asfalcie, a tym samym uniemożliwiając nam bezawaryjny wyjazd z posesji i lądują na skrzyżowaniu Podgorza i Żeromskiego stwarzając jeszcze większe niebezpieczeństwo. W tym tyg ZGK sprzątał ten teren, proszę spytać ile musieli wywieść. Czy byłaby szansa aby przy samym asfalcie zamontować np betonowe korytka, którymi woda mogłaby płynąc bez szkody dla naszych podjazdów? Lub ewentualnie czy wchodziłaby w grę budowa chodników po zabudowanej/ parzystej części Podgórza?
 
Szanowny Panie

Problem z nanoszeniem ziemi i kamieni na skrzyżowanie ul. Żeromskiego i ul. Podgórze po intensywnych opadach deszczu jest znany zarówno mnie jak również w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kielcach. Wykorzystując fakt przebudowy ul. Żeromskiego prosiliśmy PZD o stworzenie możliwości odpływu wody z ul. Podgórze do rowu położonego przy ul. Żeromskiego. Wiem, że ten nasz wniosek ma być w trakcie trwających prac uwzględniony. Po stronie Gminy będzie natomiast uporządkowanie spływu wody poboczem ul. Podgórze. Ułożenie korytek wzdłuż jezdni rzeczywiście może ochronić pobocze przed wymulaniem. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie takiego rozwiązania. Pozostało jeszcze doprecyzować pewne szczegóły techniczne w tej sprawie pomiędzy Gminą, PZD a wykonawcą robót związanych z przebudową ul. Żeromskiego. Myślę, że jeżeli nie wystąpią jakieś nieprzewidziane okoliczności, to wraz z zakończeniem prac budowlanych przy ul. Żeromskiego uda się również rozwiązać sygnalizowany przez Pana problem.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-07-21 17:36:48, przez Robert
Dzień dobry
Panie Burmistrzu, chciałbym poruszyć temat szkoły podstawowej w Lisowie. W bieżącym roku szkolnym pierwsza klasa ma być połączona razem z dziećmi pięcioletnimi i sześcioletnimi. Spowoduje to, że nauczyciel nie będzie w stanie należycie prowadzić zajęć z pierwszoklasistami, dzieci od samego początku narobią sobie braków w przedmiotach. Nie da się jednocześnie prowadzić lekcji i opiekować się młodszymi dziećmi.
Ze względu na bardzo niski poziom nauczania w  szkole, Coraz więcej rodziców z Lisowa i  Zaborza przepisuje swoje dzieci do innych szkół w gminie Morawica. Może nie warto wykładać pieniędzy podatników na szkołę, do której za niedługi czas nie będzie chętnych.
 
Szanowny Panie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lisowie jest jedną z pięciu szkół w naszej Gminie, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe. Stowarzyszenia i fundacja zarządzają także w 8 z 9 punktów przedszkolnych działających na naszym terenie. Organem prowadzącym PSP w Lisowie jest Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza, które założyli i prowadzą mieszkańcy tych dwóch wsi, w dużej mierze rodzice uczniów uczęszczających w przeszłości lub obecnie do tej szkoły. Placówka funkcjonuje w takiej formie od 2003 roku czyli już 14 lat.
W PSP w Lisowie ze względu na małą liczbę dzieci od wielu lat zajęcia edukacyjne odbywają się w klasach łączonych, w tym łączony jest oddział przedszkolny w SP z klasą pierwszą. Przepisy prawa oświatowego umożliwiają takie połączenie i wskazują, ile godzin danego przedmiotu może być połączonych. Organizacja pracy w szkole odbywa się zgodnie z tymi wytycznymi. Część zajęć będzie realizowana oddzielnie: edukacja polonistyczna, matematyczna, język angielski, zajęcia komputerowe. Połączone będą zajęcia muzyczne, plastyczne, techniczne, wychowanie fizyczne.
Jak informuje mnie dyrektor PSP w Lisowie u podłoża decyzji o połączeniu klasy pierwszej z grupą 5-6-latków leży sytuacja finansowa szkoły, na której zaważył brak klasy pierwszej w roku poprzednim w wyniku ostatniej reformy oświatowej - rodzice nie posłali dzieci sześcioletnich do klasy pierwszej. Nie dotyczy to niestety jednego roku. Brak kilkorga dzieci szkoła będzie odczuwać finansowo jeszcze przez siedem lat. W poprzednim roku szkolnym liczba uczniów w SP wraz z oddziałem przedszkolnym dla 5-6- latków wynosiła zaledwie 43 osoby. Trzeba też wiedzieć, że w roku szkolnym 2017/18 wzrosną koszty kadrowe z powodu konieczności zatrudnienia dodatkowych nauczycieli w klasie siódmej: chemia, fizyka, geografia, biologia, język niemiecki, doradztwo zawodowe, co również jest związane z reformą edukacji w Polsce. W tej sytuacji sposobem na poprawienie sytuacji finansowej szkoły jest więc zapisanie do oddziału przedszkolnego w SP dzieci pięcioletnich, co równocześnie umożliwi przyjęcie nowych dzieci do Punktu Przedszkolnego. Klasa pierwsza od nowego roku szkolnego będzie liczyć 5 uczniów, a grupa 5-6- latków 10 dzieci. Tymczasem w dużych szkołach w jednej klasie jest nawet 25 uczniów. Ważne jest przy tym, że nauczyciele PSP w Lisowie posiadają doświadczenie w pracy w grupach różnowiekowych. Realizowane też będą dwa programy (nie trzy), dla klasy pierwszej oraz dla dzieci 5 i 6- letnich.
Z informacji od dyrektora szkoły w Lisowie wiem, że jeśli chodzi o przenoszenie dzieci do innych szkół, to w ubiegłym roku szkolnym był jeden taki przypadek, kiedy to rodzice nie podali przyczyny takiej decyzji. Pozostałe przypadki to: wyjazd rodziny za granicę na stałe, zmiana miejsca zamieszkania, sprawy rodzinne.
Zarządzający szkołą w Lisowie nie zgadzają się także z Pana opinią na temat niskiego poziomu nauczania w szkole. Jak podkreślają żadnemu z ich uczniów nauka w klasach łączonych nie utrudniła osiągania dobrych wyników i osiągania sukcesów. Przykładem niech będą tegoroczne wyniki gimnazjalistów, absolwentów PSP w Lisowie: z sześciorga absolwentów, trzy osoby uzyskały świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (podobnie jak w klasie pierwszej i drugiej) i ubiegają się o przyjęcie do renomowanych kieleckich liceów. Kilka lat temu najlepszą uczennicą w gimnazjum w Morawicy była inna absolwentka szkoły w Lisowie. Nie byłoby to możliwe w przypadku słabego przygotowania w szkole podstawowej. O poziomie nauczania decydują w dużej mierze sami uczniowie, gdyż w tej samej klasie jedni uzyskują wysokie wyniki (świadectwo z wyróżnieniem, stypendium za wyniki w nauce), inni natomiast otrzymują oceny dostateczne i dopuszczające. Nie zależy to więc wyłącznie od organizacji pracy szkoły, lecz również od zaangażowania, pracowitości i indywidualnych możliwości uczniów.
Muszę też zaznaczyć , że zgodnie z ustawą o systemie oświaty Gmina ma obowiązek przekazać dotację na każdego ucznia uczęszczającego do szkoły podstawowej bez względu na to jaka instytucja jest organem prowadzącym daną szkołę. Ponadto uważam, że szkoła w środowisku wiejskim odgrywa różne role, nie tylko edukacyjno-wychowawczą. Jest także jednym z animatorów życia społeczno-kulturalnego, integruje mieszkańców wsi, przyczynia się do rozwoju miejscowości. Gdyby nie było szkoły podstawowej w Lisowie, to pewnie nie doszłoby też do utworzenia tam punktu przedszkolnego i rodzice musieliby dowozić swoje dzieci do innych miejscowości. Z tych powodów Gmina od lat finansuje szkołę podstawową i punkt przedszkolny w Lisowie i będzie to czynić dopóki mieszkańcy Lisowa i Zaborza będą chcieli tych instytucji w swoim środowisku.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-07-20 13:51:41, przez mieszkanka Bilczy
W ostatnich Wiadomościach Morawickich napisano że w m-cu sierpniu 2017r zostanie ogłoszony przetarg na budowę
odcinka drogi od Kielc do Brzezin. Natomiast budowa drogi rozpocznie się w 2020r . Dlaczego budowa drogi ruszy dopiero za 2,5 roku?
 
Szanowna Pani

Z rozmów jakie odbyłem z przedstawicielami GDDKiA Oddział w Kielcach wiem, że planowany termin ogłoszenia przetargu na przebudowę pierwszego odcinka drogi nr 73 z Kielc do Brzezin (Bieleckich Młynów) to sierpień tego roku. W takim przypadku roboty budowlane rozpoczęłyby się nie wcześniej niż w roku przyszłym. Natomiast rok 2020 lub 2021 to prawdopodobny termin zakończenia budowy i oddania do użytku pierwszego odcinka trasy. Drugi odcinek czyli faktyczna obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie według zapowiedzi budowany do roku 2023. Rzeczywiście w Wiadomościach Morawickich wkradł się błąd do artykułu na temat przebudowy drogi nr 73, w miejscu gdzie podano termin rozpoczęcia budowy pierwszego odcinka. Prawidłowe daty są natomiast w artykule na ten temat zamieszczonym na stronie www.morawica.pl.
Więcej informacji na temat terminów realizacji tej inwestycji będzie można podać po ogłoszeniu przetargu przez GDDKiA.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-07-18 20:38:11, przez Szymon Jasieńczuk
Dzień dobry,
Czy jest szanasa na uzyskanie stypendium sportowego?
Uprawiam lekkatletyke od 2 lat i wiem że sprzęt do tego sportu jest bardzo kosztowny. Do moich osiągnięć należy 2 miejsce w województwie w biegu 110m przez płotki lub 3 miejsce w województwie na dystansie 200m.
Pozdrawiam serdecznie
 
Szanowny Panie

Zasady przyznawania stypendiów sportowych w naszej Gminie reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Morawicy nr XXIX/330/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych. Zapisano tam, że stypendia można przyznać zarówno zawodnikom zrzeszonym w klubie sportowym działającym na terenie naszej Gminy, jak również mieszkańcom naszej Gminy, którzy są zrzeszeni w klubach spoza naszego terenu.
Jest to forma nagrody dla zawodników szczególnie uzdolnionych uprawiających przede wszystkim dyscypliny olimpijskie, np. będących w szczególności medalistami mistrzostw Polski, mistrzostw Europy, mistrzostw świata czy Igrzysk Olimpijskich.
Zachęcam Pana do złożenia wniosku o przyznanie stypendium. Jego ocena jest rolą specjalnej komisji, która opiniuje poszczególne wnioski. W 2017 r. stypendia sportowe zostały już przyznane. Rozpatrzenie wniosków o stypendium teraz składanych nastąpi w pierwszym kwartale 2018 r.
W przypadku dodatkowych pytań w tematyce stypendiów sportowych proszę o kontakt z pracownikami Referatu Kultury, Sportu i Promocji naszego Urzędu pod numerem telefonu 41 311 46 92 wew. 205.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-07-17 22:11:51, przez Teresa Klecz
Moje pytanie dotyczy niezagospodarowanych działek w Piasecznej Górce na ulicy Pawiej a mianowicie do kogo należy uporządkowanie chodników wokół tych działek,chcę zaznaczyć że w niektórych miejscach chodniki zrobione za pieniądze podatników a także i moje są zachwaszczone prawie do połowy.Taka sytuacja jest każdego roku i nikt w tej sprawie nic nie robi ,czyżby nie było odpowiedniego pracownika aby rozwiązać tą kwestie.
Pozdrawiam
 
Szanowna Pani

Najczęściej dwa razy do roku pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy na zlecenie Gminy wykonują opryski chodników przy drogach gminnych środkami chwastobójczymi. Ma to na celu zahamowanie przerastania chodników roślinnością. Czasem zdarza się jednak, że chwasty już rosną na chodniku w momencie oprysku i mimo, że uschły, to nadal psują estetykę otoczenia. Zwróciłem uwagę, aby pracownicy ZGK w takich przypadkach usuwali uschnięte chwasty. Wiem z przekazanych mi informacji, że akurat kilka dni temu miał miejsce ponowny oprysk chodników przy ul. Pawiej. Na efekty tych zabiegów trzeba będzie jeszcze poczekać kilka kolejnych dni.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-07-17 12:59:22, przez Mieczysław Głowacki
Szanowny Panie Burmistrzu

Chciałem zapytać dlaczego Pańska obietnica z marca br. o przywróceniu znaków granicznych na działce 848/6 od strony ulicy Zacisze w Bilczy, do końca maja br. nie została dotrzymana.
PS.
Czy mam rozumieć. że Urzędowi Miasta i Gminy Morawica zależy abym dochodził swoich roszczeń na drodze prawnej.

Z poważaniem

Głowacki Mieczysław
 
Szanowny Panie

Konieczność przywrócenia znaków granicznych na skrzyżowaniu ul. Zacisze i Sokolej zgłosiliśmy do Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Fart sp. z o.o., które budowało ul. Zacisze. Rzeczywiście w pierwotnym terminie do końca maja br. nie zostało to wykonane. Dlatego wystąpiliśmy ponownie o wykonanie takich prac, jak również rozmawiałem osobiście z przedstawicielami zarządu firmy interweniując w tej sprawie. Jeżeli na to ponowne wezwanie znaki nie zostaną przywrócone przez FART, wówczas wykonamy to własnymi siłami a kosztami obciążymy firmę wykonawczą.
Przepraszam za to opóźnienie, chcę jednak żeby Pan wiedział, że nie pozostawimy tej sprawy nie rozwiązanej.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-07-14 20:14:49, przez Marta Kubicka
Witam serdecznie.Moje pytanie dotyczy wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej na czesci ul.Wrzosowej.Czy w tym roku zostana wykonane przylacza.Pozdrawiam
 
Szanowna Pani

W połowie tego roku dostaliśmy pozwolenie na budowę wodociągu i kanalizacji przy ul. Wrzosowej w Brzezinach. Podjęliśmy też starania o uzyskanie dofinansowania do budowy tej infrastruktury ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wiele wskazuje na to, że te starania uwieńczone zostaną sukcesem i w perspektywie najbliższych miesięcy podpiszemy umowę o dofinansowanie. Nie wiemy jednak jeszcze w tej chwili, kiedy to dokładnie nastąpi. Tymczasem warunki w PROW są takie, że refundacji podlegają jedynie koszty poniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
W związku z tym przewiduję, że pewne odcinki wodociągu i kanalizacji przy ul. Wrzosowej powstaną w tym roku, ale zakończenie budowy całej infrastruktury wod-kan w tym rejonie jest możliwe dopiero w roku przyszłym.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-07-05 22:02:23, przez Tomasz W.
Szanowny Panie Burmistrzu.
Chciałbym odwołać się do wiadomości wysłanej przez Pana Sławka dn. 07.05.2017 roku na temat progów zwalniających na ul.Wrzosowej w Brzezinach.Chciałbym zaznaczyć, iż Pan Sławek napisał tę wiadomość bez porozumienia się z mieszkańcami ul.Wrzosowej. Wnioskuję to po tym, iż rozmawiałem z większością sąsiadów, którzy są zdania, że progi zwalniające są niepotrzebne (mogę to udowodnić za pomocą petycji podpisanej przez mieszkańców). Jeżeli progi te byłyby koniecznością, prosiłbym o zostawienie jednego progu od strony ul.Kieleckiej, gdyż w tamtym rejonie mieszka Pan Sławek, będzie mógł cieszyć się z progu zwalniającego oraz będzie mógł czuć się bezpiecznie i spokojnie będzie dojeżdżać w stronę Morawicy.
 
Szanowny Panie

W przypadku progów zwalniających nie po raz pierwszy obserwuję, że zdania wśród mieszkańców co do ich montażu są podzielone. Ja również uważam, że nie wszędzie są one potrzebne. Jednak na ul. Wrzosowej takie spowalniacze funkcjonują od lat. Powstały na wniosek mieszkających tam ludzi. Nie mówimy więc w tym przypadku o montażu nowych progów, ale o naprawie tych, które już tam istnieją. Trzeba też podkreślić, że na tej ulicy mamy do czynienia z długim i prostym odcinkiem drogi pozbawionej chodników, więc progi zwalniające są tam podstawowym elementem bezpieczeństwa dla pieszych. Z tych powodów zdecydowaliśmy wymienić brakujące elementy i naprawić uszkodzone progi zwalniające na ul. Wrzosowej.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-07-05 21:30:12, przez Radek Dyraga
Witam!Jaki jest przypuszczalny termin powstania skateparku w Morawicy???Ja i moi koledzy czekamy na ten moment z niecierpliwością.Nie mamy co robić, musimy specjalnie jeździć na skatepark do Kielc.Jeśli będzie już to nasze marzenie realizowane to poprosimy o rampy takie jak: minirampa,quater2x,piramida,jumpbox oraz jakiś murek.Chcemy aby rampy były bardziej pod bmx lub pod hulajnogę wyczynową.Jeżdżę już na hulajnodze wyczynowej kilka lat, jestem już całkiem zaawansowany tak jak moi koledzy i chcemy się bardziej rozwijać w tej dziedzinie.Proszę o szybką odpowiedz.POZDRAWIAM SERDECZNIE!
 
Szanowny Panie

Budowę skateparku planujemy przy zalewie w Morawicy jako element nowego zagospodarowania zbiornika na Morawce. Jest to jednak duża inwestycja, która została podzielona na dwa etapy. Właśnie kończymy prace projektowe związane z pierwszym etapem tj. rozbudową zbiornika o dodatkowe bezpieczne kąpielisko oraz ścieżki pieszo-rowerowe i kładkę na rzece Morawka. Jeszcze w tym roku bezpośrednio po uzyskaniu pozwoleń na budowę chcemy wybrać wykonawcę i rozpocząć budowę pierwszego etapu. Natomiast skatepark będzie projektowany i wykonany dopiero w dalszej perspektywie czasowej. Najwcześniej może powstać w roku 2019.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-07-05 14:03:00, przez Beata Wróblewska
Witam!
Bardzo się ucieszyliśmy z mężem na wieść o dofinansowaniu OZE w morawicy... do momentu gdy doczytaliśmy w formularzu, iż nie możemy brac udziału w programie, bo dach mamy pokryty eternitem. Nie stać nas na inny - przynajmniej na razie - ale czemu ma to nas eliminować z projektu czystej energii - nie rozumiemy... Dlaczego ludzie mniej majętni muszą być skazani na zacofanie i wykluczenie - np. z tego typu projektów? oczywiste wydaje się, ze jak każda nowoczesna rodzina gdyby tylko nas było na to stać, już dawno wymienilibyśmy dach na blaszany, zainwestowalibyśmy w OZE, opalaibyśmy gazem, itp.Niestety, żyjemy w regionie o bardzo niskim poziomie zarobków, za to z cenami na poziomie europejskim... Oczywiście zrobimy wszystko, aby unowocześnić nasze gospodarstwo domowe, ale musimy to czynić stopniowo, na tyle, na ile pozwalają nam nasze finanse, zwłaszcza,że jesteśmy rodziną wielodzietną bez pomocy socjalnej... Dlatego bardzo prosimy o wyjaśnienie tej kwestii i ewentualną zmianę tego warunku uczestnictwa w programie, jesli jest to oczywiście w granicach Pana możliwosci.
Pozdrawiam
Beata Wróblewska
 
Szanowna Pani

Polskie prawo nakazuje wyeliminować jakąkolwiek obróbkę mechaniczną wyrobów zawierających azbest. Mówi o tym m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Tymczasem montaż paneli fotowoltaicznych czy kolektorów słonecznych wiązałoby się przynajmniej z nawiercaniem eternitu. Ponadto pokrycie dachowe wykonane z azbestu, które na budynku jest już od kilkudziesięciu lat charakteryzuje się niską wytrzymałością i mogłoby ulec zniszczeniu w trakcie prac montażowych, czy nawet później w czasie użytkowania. Z tego powodu montowanie instalacji oze na dachach pokrytych eternitem azbestowym jest niedopuszczalne, nie tylko w naszej Gminie, ale na terenie całego kraju.
Jednak gospodarstwa domowe, w których domy mają dachy pokryte azbestem mogą brać udział w naszym programie montażu instalacji oze. Należy w takim przypadku przewidzieć montaż paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na elewacji budynku, na gruncie lub na dachu budynku gospodarczego. Wiem, że pracownicy naszego urzędu doradzili Pani w jaki sposób prawidłowo złożyć deklarację udziału w projekcie.
Chciałbym także Panią poinformować, że nasza Gmina od lat prowadzi program pomocy dla mieszkańców w zakresie demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Corocznie obejmujemy tą pomocą wszystkich chętnych. Na przykład w ubiegłym roku dzięki dofinansowaniu z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska udało się nam usunąć 171 ton azbestu z 84 posesji. Mieszkaniec zgłaszający się do programu nie ponosi żadnych kosztów zdjęcia z dachu, zabezpieczenia, transportu i utylizacji szkodliwego eternitu. Musi natomiast ponieść koszty nowego pokrycia dachowego.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-07-03 15:10:35, przez Piotr Krawczyk
Dzień dobry,

Chciałbym się dowiedzieć kiedy powstanie obiecana utwardzona nawierzchnia ulicy Pogodnej w Bilczy?

Z poważaniem

Piotr Krawczyk
Pogodna 22
Bilcza
 
Szanowny Panie

Mieszkańcy ul. Pogodnej zawiązali dwie inicjatywy lokalne dotyczące wykonania dokumentacji technicznej na budowę nawierzchni asfaltowej tej drogi. W efekcie tego powstały dwa opracowania projektowe, z których jedno na odcinek ok. 510m w bieżącym roku złożyliśmy u Starosty Kieleckiego wraz ze zgłoszeniem robót, które nie wymagają pozwolenia na budowę. Na drugi odcinek o długości ok. 380m złożymy zgłoszenie, kiedy starostwo dokona zmiany użytków dla gruntów na których jest położona droga. Tu jeszcze procedura nie jest zakończona.
Muszę w tym miejscu jednak zaznaczyć, że niestety dokumentacja wykonana z inicjatywy mieszkańców nie zawiera rozwiązania projektowego mostku na rzece Chodcza, który jest ważnym elementem tej drogi i powinien zostać przy okazji tej inwestycji przebudowany. W związku z tym już na koszt Gminy rozpisaliśmy zapytanie ofertowe i wybraliśmy projektanta, którego zadaniem było wykonać dokumentację techniczną na ten mostek. Niestety wykonawca wycofał się z umowy i musimy w tej sytuacji wybrać nowego projektanta. Będąc w posiadaniu całej dokumentacji będziemy się starać o dofinansowanie do tej inwestycji. Natomiast do budowy drogi będziemy mogli przystąpić dopiero wówczas, gdy uzyskamy wszystkie zezwolenia na jej realizację i zapewnimy finansowanie inwestycji.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-06-29 21:01:47, przez Andrzej Rychel
W dniu 2017-06-28, na stronach Urzędu zamieściliście Państwo informację dot. terminów odbioru odpadów komunalnych w II półroczu, o następującej treści:
˝Informujemy, iż harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Morawica nie ulega zmianie. W miesiącu lipcu odpady odbierane będą wg systemu obowiązującego w I półroczu 2017 r.˝
Moje pytanie: Czy tak trudno (wzorem poprzednich lat) przygotować i zamieścić na stronach Urzędu czytelną tabelę z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych na II półrocze?

Z poważaniem
Andrzej Rychel
 
Szanowny Panie

Oczywiście jest to słuszna uwaga i Pan na pewno zauważył, że kolejny komunikat z dokładnie rozpisanym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych pojawił się wkrótce po tym pierwszym. Nowy harmonogram dotyczy na razie tylko miesiąca lipca, bo aktualnie kończymy procedurę przetargową dotyczącą wyboru firmy, która przez kolejne 3 lata będzie odbierała odpady komunalne od mieszkańców. Stały harmonogram na drugie półrocze 2017 r. podamy już po podpisaniu nowej umowy z wykonawcą.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-06-28 15:01:59, przez Szymon Jasieńczuk
Dzień dobry,
mam pytanie odnośnie stypendium sportowego. Trenują lekkatletyke w Kieleckim Klubie Lekkoatletyczmym i mam wyniki na szczeblu wojewódzkim oraz reprezentuję go na imprezach ogólnopolskich. Czy w takim wypadku przysługuje mi stypendium sportowe za takie wyniki?
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie
Szymon Jasieńczuk
 
Szanowny Panie

Zasady przyznawania stypendiów sportowych w naszej Gminie reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Morawicy nr XXIX/330/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych. Zapisano tam, że stypendia można przyznać zarówno zawodnikom zrzeszonym w klubie sportowym działającym na terenie naszej Gminy, jak również mieszkańcom naszej Gminy, którzy są zrzeszeni w klubach spoza naszego terenu.
Jest to forma nagrody dla zawodników szczególnie uzdolnionych uprawiających przede wszystkim dyscypliny olimpijskie, np. będących w szczególności medalistami mistrzostw Polski, mistrzostw Europy, mistrzostw świata czy Igrzysk Olimpijskich.
Zachęcam Pana do złożenia wniosku o przyznanie stypendium. Jego ocena jest rolą specjalnej komisji, która opiniuje poszczególne wnioski. W 2017 r. stypendia sportowe zostały już przyznane. Rozpatrzenie wniosków o stypendium teraz składanych nastąpi w pierwszym kwartale 2018 r.
W przypadku dodatkowych pytań w tematyce stypendiów sportowych proszę o kontakt z pracownikami Referatu Kultury, Sportu i Promocji naszego Urzędu pod numerem telefonu 41 311 46 92 wew. 205.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-06-26 22:38:57, przez Tomasz Turek
Wszsyscy wiemy jak często na skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego a Podgórze w Bilczy dochodzi do kolizji i wypadków.
Teraz trwa remont ulicy Żeromskiego, czy przy też okazji nie było by celowe zamontowanie spowalniaczy przed tym skrzyżowaniem ?
Radykalne obniżenie prędkości pojazdów dojeżdżających do niego mogło by zminimalizować skutki ewentualnej stłuczki albo je nawet wyeliminować.
Proszę o rozważenie montażu tzw .leżących policjantów w tym miejscu.
Pozdrawiam
 
Szanowny Panie

Przebudowa, o której Pan pisze dotyczy odcinka ulicy Żeromskiego w Bilczy od ul. Kieleckiej do skrzyżowania z ul. Podgórze. Jednak w tym układzie drogowym to pojazdy poruszające się ul. Żeromskiego mają pierwszeństwo przed pojazdami z ul. Podgórze. Z moich informacji wynika, że do stłuczek na tym skrzyżowaniu dochodzi w sytuacji, gdy kierujący jadąc ul. Podgórze nie ustąpią pierwszeństwa tym poruszającym się po drodze głównej tj. ul. Żeromskiego. W tym przypadku, aby osiągnąć właściwy efekt, próg zwalniający należałoby ustawić nie na przebudowywanej właśnie ul. Żeromskiego, ale na ul. Podgórze, gdzie kierowcy powinni się zatrzymać przed wjazdem na skrzyżowanie.
Dodam, że w opinii zarządców obu tych dróg to skrzyżowanie jest prawidłowo oznaczone. Zostały zamontowane tam znaki Stop i Ustąp pierwszeństwa przejazdu a dodatkowo też lustro poprawiające widoczność na zakręcie. Przemyślimy jednak pomysł ustawienia progu zwalniającego na ul. Podgórze przed skrzyżowaniem z ul. Żeromskiego i po konsultacji z mieszkańcami zaproponujemy konkretne rozwiązanie komisji bezpieczeństwa.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-06-15 13:26:00, przez Piotr
Panie Burmistrzu, czy zamierza Pan coś zrobić w kierunku zwiększenia miejsc w samorządowym żłobku w Bilczy. Obecne 17 miejsc (19 dzieci na liście rezerwowej) na gminę która chce przyciągać mieszkańców to chyba trochę za mało?
Za dwa lata te dzieci będą w wieku przedszkolnym, czy oznacza to że w przedszkolach też zabraknie dla nich miejsca.
Niektóre miasta w przypadku braku miejsc proponują dofinansowania dla rodziców, czy nawet szczepienia dla najmłodszych.
 
Szanowny Panie

Obecnie na terenie Miasta i Gminy Morawica funkcjonuje jeden żłobek utworzony w roku 2014 – Samorządowy Żłobek w Bilczy, który posiada 24 miejsca dla dzieci w wieku do lat 3. Jest to już dziś liczba niewystarczająca wobec dużego zainteresowania tą formą opieki nad dziećmi. Dlatego jeszcze w poprzednim roku zabezpieczyliśmy w budżecie Gminy kwotę, która pozwoliła wykonać dokumentację techniczną na rozbudowę budynku szkoły w Bilczy o nowe pomieszczenia, w których będą się mieścić 2 grupy żłobkowe dla 50 dzieci. W bieżącym roku uzyskaliśmy pozwolenie na budowę takiego obiektu i planujemy już przetarg na jego wykonanie. Być może zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku, a wówczas do użytku nową część budynku można byłoby oddać przed 1 września 2018r. Inwestycję tę planujemy zrealizować po uzyskaniu dofinansowania z Budżetu Państwa ze środków programu „Maluch”. W tym roku złożony został także wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.1.2. na nowe wyposażenie dla tego żłobka. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i jest na etapie oceny merytorycznej.
Jeśli chodzi natomiast o miejsca w przedszkolach, to Miasto i Gmina Morawica obejmuje obecnie opieką przedszkolną wszystkie chętne dzieci tj. około 90 % wszystkich dzieciaków w wieku przedszkolnym zamieszkałych na naszym terenie. Oczywiście zapewnienie opieki przedszkolnej dla wszystkich chętnych wymaga stałego rozwoju istniejącej sieci przedszkoli i punktów przedszkolnych. Od kilku lat takie placówki funkcjonują już w 10 miejscowościach naszej Gminy, ale praktycznie każdego roku przybywa w nich miejsc. Począwszy od 1 września tego roku planujemy uruchomić 3 nowe grupy przedszkolne w Obicach, Nidzie i Bilczy. Łącznie pozwoli to na przyjęcie od nowego roku szkolnego we wszystkich placówkach na naszym terenie około 717 przedszkolaków, a ubiega się w tej chwili o przyjęcie 697 dzieci. Będzie więc niewielka rezerwa miejsc wolnych w niektórych przedszkolach, ale mamy na uwadze, że liczba mieszkańców stale u nas wzrasta, a wraz z nią zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną. Dla przykładu podam, że w zakończonym właśnie roku szkolnym 2016/17 do wszystkich placówek przedszkolnych w Mieście i Gminie Morawica uczęszczało łącznie 666 dzieci.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-06-08 12:33:01, przez Agnieszka Stefaniec
Panie Burmistrzu,
moje pytanie dotyczy półkolonii dla dzieci. Czy jest szansa żeby dla dzieci z terenu Gminy Morawica zorganizować całodzienne półkolonie ( nie 3 godziny zajęć w Gminie ), ale z wyżywieniem, różnorodnymi zajęciami ( sportowe, wycieczki itp.)? Rozumiem, że wiąże się to z kosztami, ale jeśli nawet trzeba by było zapłacić za półkolonię to zamiast wozić dzieci do Kielc lub w inne miejsca, wiele osób skorzystałaby z takiej oferty na miejscu. Pozdrawiam serdecznie.
 
Szanowna Pani

Miasto i Gmina Morawica finansuje lub współfinansuje wiele przedsięwzięć dotyczących opieki nad dziećmi w okresie wakacyjnym, jako wsparcie dla rodziców, którzy w tym czasie pracują. Opieka ta przybiera różną formę np. przedszkola wakacyjnego lub świetlicy, ale również półkolonii. Bardzo ciekawym przykładem takiej aktywności jest np. wioska indiańska, jaką co roku organizuje Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza m.in. z dofinansowaniem od Gminy dla ponad 300 dzieci z naszego terenu. Są również obozy sportowe, młodzieżowych drużyn pożarniczych, obóz języka angielskiego, itp. Rodzice więc mają możliwość wybierać formę aktywności dla swoich dzieci.
Jeżeli jednak uważa Pani, że należy zwiększyć ilość takich wakacyjnych zajęć dla dzieci, to proszę zgłaszać takie propozycje do dyrektora szkoły lub stowarzyszenia działającego na Pani terenie. Dodam, że po otrzymaniu od Pani tego zapytania przeprowadziliśmy analizę wśród dyrektorów szkół z terenu naszej gminy, z której wynika, iż nie było zgłaszane do nich zainteresowanie tematem półkolonii. Nie uda się więc tego zorganizować już w czasie tych wakacji, ale jeśli zainteresowana będzie większa grupa osób to wówczas można zorganizować półkolonie w kolejnym roku.
Przepraszam za opóźnienie w udzielaniu odpowiedzi.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-06-07 15:26:52, przez Michał Szydłowski
Witam
Szanowny Panie Burmistrzu
Kilka lat zdecydowałem się na budowę domu w naszej Gminie Morawica a konkretnie w Bilczy na osiedlu domków jednorodzinnych ( miejsce ciche i spokojne), Plan zagospodarowania działek to budownictwo jednorodzinne z dopuszczoną możliwością prowadzenie usług , jednak w tym tygodniu na osiedlu domków przy ul Marmurowej rozpoczęła się budowa myjni samochodowej samoobsługowej !! pośród domów jednorodzinnych. Panie Burmistrzu chyba najwyższy czas zmienić plany zagospodarowania przestrzennego tam gdzie osiedle domków to osiedle domków a nie gwar ˝Usług˝ w mojej opinii wpływającej na środowisko w którym żyjemy

pozdrawiam
Michał Szydłowski
 
Szanowny Panie

Plan zagospodarowania przestrzennego naszej Gminy dla terenów oznaczonych symbolem identyfikacyjnym MN2, tak jak przy ul. Marmurowej w Bilczy, ustala jako przeznaczenie podstawowe zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a jako przeznaczenie uzupełniające pomieszczenia o funkcji usługowej wbudowane w budynki mieszkalne, nie zakłócające funkcji mieszkaniowej terenu, urządzenia i obiekty towarzyszące, obiekty usługowe, handlowe, drogi, dojścia, dojazdy, obiekty małej architektury, zieleń. Uważam, że zmiana jaką Pan proponuje, aby wykreślić całkowicie możliwość prowadzenia usług na tych terenach odbyłaby się z wielką szkodą dla naszych mieszkańców. Nie tylko dla tych, którzy na terenach budownictwa mieszkaniowego prowadzą swoje firmy usługowe, ale także dla tych, którzy z tych usług korzystają. Takie zapisy jak w naszym planie miejscowym funkcjonują praktycznie na terenie całego kraju, nawet na zamkniętych osiedlach są zlokalizowane sklepiki, gabinety kosmetyczne, fryzjerskie, krawieckie itp. Wszystko to dla zwiększenia dostępności usług, a wynika z potrzeb samych mieszkańców.
Są natomiast jeszcze inne zapisy naszego planu miejscowego, które mają za zadanie chronić mieszkańców, np. w przypadku takim jak opisywana przez Pana sytuacja. Dopuszcza się lokalizację wyłącznie takich obiektów usługowych, których oddziaływanie nie przekracza granic nieruchomości, do której inwestor posiada tytuł prawny. Oznacza to, że projektant wykonujący dokumentację techniczną na tego typu obiekt musi zastosować odpowiednie rozwiązania zapewniające, że oddziaływanie takiej myjni, w tym również hałas, nie będzie negatywne dla sąsiednich nieruchomości. Te rozwiązania sprawdzają pracownicy starostwa powiatowego na etapie udzielania pozwolenia na budowę. Jednak nawet po zakończeniu inwestycji istnieje możliwość skontrolowania takiego obiektu usługowego pod kątem oddziaływania na sąsiednie nieruchomości.
Przepraszam za opóźnienie w udzielaniu odpowiedzi.

Marian Buras
 

[ strona: 1 2 3 4 5 6 7 z 7 ] >> koniec
  • Lokalna Grupa Działania
  • ZGK w Morawicy sp. z o.o.
  • Samorządowe Centrum Kultury
  • Koral kryta pływalnia
  • Bilcza hala sportowa
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy
Dane kontaktowe

Miasto i Gmina Morawica  

ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
Tel.: +48 41 3114-692
Fax: 41 3114-690  
E-mail: gmina@morawica.pl

ePUAP /kk1a219pow/skrytka

NIP: 657-263-06-04

Godziny pracy urzedu Miasta i Gminy

poniedziałek: od 9:00 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

poniedziałek: od 7:30 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij