Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Zamknij pasek info24
Info24

Zadaj Pytanie Burmistrzowi

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2017-05-15 09:39:35, przez Joanna G.
Witam Panie Burmistrzu. W weekend wykorzystując wspaniałą pogodę udałam się wraz z moimi dziećmi i mężem nad zalew w Morawicy aby odpoczywać na terenie wokół zbiornika od strony osiedla. Rozłożyliśmy koc, mąż zaczął wędkować, a dzieci zaczęły się bawić. Po chwili przechodził jakiś pan i  powiedział, że jest stanowczo za głośno, a teren ten należy do mieszkańców. Dodał również, że wszyscy jeżdżą tu samochodami, motocyklami i jest za głośno. Co zresztą nie da się ukryć jest prawdą gdyż wielu wędkarzy przyjeżdża nad samą wodę samochodem. Wokół zbiornika są ustawione zakazy wjazdu ale nikt na nie nie zwraca uwagi. My natomiast zostawiliśmy samochód na wyznaczonym parkingu obok szpitala. Byłam zdziwiona całą sytuacją i zachowaniem tego pana gdyż od kilku lat przyjeżdżam z rodziną tutaj aby odpoczywać i pierwszy raz spotkałam się z informacja, że teren wokół zbiornika jest czyjąś prywatą posesją, zresztą nie odchodziliśmy od wody dalej niż kilka metrów. Panie Burmistrzu aby uniknąć nieporozumień z mieszkańcami osiedla przyległymi do zalewu, proszę aby w jakikolwiek sposób określić gdzie można wypoczywać i w jaki sposób wokół zbiornika aby nie naruszać prywatnej własności. Również proszę zwrócić uwagę, że na dróżkach koło zalewu leżą porozrzucane gwoździe, jakieś szkła co moim zdaniem jest sposobem aby zniechęcić ludzi do wypoczywania nad tym zbiornikiem i sposobem ograniczenia ruchu samochodów wokół zbiornika, gdyż jak wcześniej wspomniałam zakazu wjazdu nikt nie traktuje poważnie. Jednoczenie gwoździe i szkła mogą stanowić zagrożenie dla bawiących się dzieci. Zauważyłam jeszcze jeden problem, że obok posesji przyległych do zbiornika zbudowane są jakiś szopy jak również kojce dla psów, w których znajdujące się psy ciągle użerające i próbują się wydostać poza prowizoryczne kojce. Uważam, że jest nie dorzecznym aby ktoś decydując się na posiadania czworonoga budował mu kojec poza obrębem swojego podwórka, jednocześnie stwarzał zagrożenie dla spacerujących wokół ludzi. Panie Burmistrzu proszę o zbadanie tych spraw, gdyż sezon wypoczynku nad wodą dopiero przed nami. Pozdrawiam.
 
Szanowna Pani

Teren wokół zalewu w Morawicy na głębokość przynajmniej 30 m licząc od lustra wody i ok. 25m od skarpy zbiornika jest własnością Miasta i Gminy Morawica. Działki prywatne znajdujące się przy osiedlu mieszkaniowym są najczęściej ogrodzone więc widać z tej strony granicę własności. Teren należący do Gminy jest przestrzenią publiczną służącą właśnie do wypoczynku i rekreacji.
Pani spostrzeżenia zostały przekazane do spółki Koral, która w imieniu Gminy zarządza zalewem i terenem wokół niego. Mam informację od prezesa spółki, że firma sprzątająca wie już o konieczności dokładnego uprzątnięcia terenu obok zbiornika przy prywatnych posesjach.
Teren wokół zalewu jest dokładnie oznakowany znakami informującymi, że wjazd poza wyznaczony do parkowania obszar jest zabroniony. Niestety ciągle zdarza się, że kierowcy nie stosują się do tych informacji. Prosiliśmy o interwencje patroli policyjnych w tym rejonie. Funkcjonariusze kilka razy już ukarali mandatami kierowców, którzy łamią zakaz. Dodatkowo teren ten patrolują strażnicy miejscy. Liczę na to, że pomoże to z czasem wyeliminować tego typu zachowania. Ogrodzenie całego terenu zalewu w ten sposób aby uniemożliwić wjazd jakimkolwiek pojazdom silnikowym jest niemożliwe.
Jak sprawdziliśmy przy dwóch zabudowaniach na ulicy Bukowej są miejsca wydzielone dla psów. Osiatkowanie tych kojców wychodzi poza obrys stałego ogrodzenia posesji. Musimy sprawdzić jeszcze czy mieszczą się one jeszcze w granicach prywatnych działek, czy też zostały postawione na terenie gminnym.
Przy okazji tego pytania muszę też napisać, że już niedługo zagospodarowanie wokół zbiornika znacząco się zmieni, kiedy powstanie ścieżka rowerowa i ciąg spacerowy oraz kładka na Morawce. Będzie wówczas wyraźnie widać, że cały teren wokół zalewu w obrębie ścieżki należy do Gminy.
Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi, ale ze względu na kontuzje nogi przebywałem na zwolnieniu lekarskim.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-05-07 21:39:10, przez Sławek
Szanowny panie Burmistrzu
Mam pytanie czy przewiduje Pan wymianę lub chociaż naprawę uszkodzonych progów zwalniających na ul. Wrzosowej w Brzezinach a jeśli tak to kiedy . Trzeba podkreślić, że obecnie zmontowane są beznadziejne, nie wytrzymują dłużej niż kilka tygodni ich części odrywają się a wariaci drogowi pędza nie zważając na fakt , że droga nie posiada chodnika i osoby a szczególnie dzieci poruszają się ulicą . Należało by się zastanowić nad wymianą tych fatalnych progów na jakieś trwalsze, najlepiej szybko, zanim dojdzie do niepotrzebnej tragedii.
 
Szanowny Panie

Oczywiście wszystkie progi zwalniające naprawiamy w miarę potrzeb. Przy ul. Wrzosowej w Brzezinach brakuje w tej chwili kilka elementów, co zostało już zgłoszone do naprawy. Być może Pan pamięta, że poprzednio na tej drodze były zamontowane trwalsze progi wykonane z krawężników betonowych. Zostały one zmienione na obecne na wniosek mieszkańców, którzy uskarżali się, że pokonywanie ich jest bardzo niewygodne. Obecnie na niedługim przecież odcinku ulicy Wrzosowej są aż 3 progi, co dosyć skutecznie spowalnia tam ruch. Jeżeli uszkodzenia progów będą się powtarzać w przyszłości, to wówczas w miejsce tych istniejących wykonamy progi asfaltowe, które trudniej będzie uszkodzić.
Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi, ale ze względu na kontuzje nogi przebywałem na zwolnieniu lekarskim.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-05-06 19:50:31, przez Cezary Gwiździński
Szanowny Panie Burmistrzu
Jestem mieszkańcem Bieleckich Młynów. W ubiegłym roku został zmodernizowany rów odwadniający pomiędzy ul. Spacerową i Jaworową wzdłuż ul. Łąkowej w Bieleckich Młynach. Modernizacja polegała na wyłożeniu rowu elementami betonowymi, ale niestety zakres robót został zakończony przed ulicą Jaworową bez wykonania dalszej trasy. Koniec został zasypany, dlatego na dzień dzisiejszy w nowo wykonanym rowie woda zbiera się bez możliwości odpływu, a lustro wody wynosi już kilkadziesiąt cm powyżej górnej krawędzi elementów betonowych tworząc rozlewisko.
Moje pytania brzmią:
1. Czy w planach jest dokończenie rowu przez całe osiedle z wykonaniem odpływu, aby woda nie stała w rowie?
2. Kiedy ewentualne roboty będą wykonane?
3. Kiedy możliwe jest udrożnienie rowu, aby woda nie tworzyła rozlewiska i nie była zagrożeniem dla mieszkających wokół ludzi i zwierząt?
Sytuacja staje się poważna, ponieważ zbierająca się woda zniszczy niedawno wykonane roboty, rów zostanie zamulony, a stojąca woda zaczyna gnić, stając się niebezpieczna dla zdrowia mieszkających wokół ludzi i zwierząt.
Cezary
 
Szanowny Panie

Ten rów odprowadzający wodę z osiedla w Bieleckich Młynach modernizujemy etapami, przy czym wstrzymywał nas w tych pracach brak zgód właścicieli prywatnych działek przez które on przebiega. Ostatecznie tę sprawę ze zgodami udało się wyjaśnić w ubiegłym roku i jeszcze przed zimą najtrudniejszy technicznie odcinek odwodnienia został wykonany. W tym roku zabezpieczyliśmy środki w budżecie i planujemy wykonać oczyszczenie i umocnienie ostatniego brakującego odcinka pomiędzy ul. Jaworową i Akacjową. Roboty te zostały już zlecone dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy z terminem wykonania do końca sierpnia tego roku.
Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi, ale ze względu na kontuzje nogi przebywałem na zwolnieniu lekarskim.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-05-04 14:29:59, przez Mieszkaniec
Witam Panie Burmistrzu.
Tak odnośnie jeszcze parku w Morawicy. Proponuję się zastanowić nad wymianą ławek które się tam znajdują.
Obecne są ładne ale dłużej niż pięć minut się na nich nie da wysiedzieć ze względu na brak oparcia.


Droga sprawa to uprzątniecie terenu obok skrzyżowania ulic Szkolnej i ks. Stanisława Korneckiego obok rozdzielni elektrycznej. Temat zgłaszany 3 lata temu i jak do tej pory nic się nie zmieniło.


Trzecia sprawa. Jaki jest sens budowy oświetlenia boiska z automatem na monety do jego zatłaczania przez użytkowników i go potem zamykać na kłódkę? A młodzież zamiast skorzystać z oświetlenia gra przy światłach z samochodów!
 
Szanowny Panie

Nie planowaliśmy w najbliższym czasie wymiany ławek w parku. Te które są obecnie zamontowane mają mniej niż 4 lata, pozostają w dobrym stanie technicznym a przede wszystkim są zgodne z całą koncepcją architektoniczną otoczenia. Trzeba pamiętać, że park w Morawicy jest zabytkowy i wszystkie elementy małej architektury tj. ławki, lampy, czy kosze na śmieci muszą być zgodne z projektem zatwierdzonym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków i generalnie neutralne dla krajobrazu. Weźmiemy jednak pod uwagę Pana głos, jak również będziemy chcieli poznać zdanie innych użytkowników parku, kiedy w przyszłości będzie planowana wymiana ławek.
W sprawie uprzątnięcia terenu w pobliżu ul. Szkolnej i ul. Korneckiego w Morawicy proszę o kontakt z pracownikiem naszego urzędu, który zajmuje się sprawami ochrony środowiska, czystości i porządku w gminie pod numerem telefonu 41 311 46 92 wew. 116. Przez ostatnie 3 lata otoczenie tych ulic było wielokrotnie sprzątane z odpadów, które zwykle gromadzą się przy drogach. Najwyraźniej jednak pracownicy wykonujący te czynności nie zwrócili uwagi na to co Pan zgłasza. Dlatego proszę o osobisty kontakt z pracownikiem, żeby przekazać bardziej szczegółowe informacje.
Wybudowane w ubiegłym roku boisko w Woli Morawickiej jako jedno z nielicznych w naszej gminie posiada sztuczne oświetlenie. Jest ono załączane po wrzuceniu monet. Automat sterujący oświetleniem rozregulował się dosyć szybko, dlatego chwilowo został zamknięty do niego dostęp a problem zgłoszony do wykonawcy boiska celem naprawy w ramach gwarancji. Po naprawieniu wrzutomat znów zostanie udostępniony. Tymczasem w okresie letnim można długo grać przy świetle dziennym.
Dziękuję za zgłoszenie tych problemów. Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi, ale ze względu na kontuzje nogi przebywałem na zwolnieniu lekarskim.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-27 19:14:23, przez Artur
Dzień dobry.
Mam propozycje, aby zgłosić do firmy Euronet jakąś lokalizację na Wpłatomat. Najbliższy jest w kielcach a przydałby się np. w Bilczy. Sądzę, że byłoby duże zainteresowanie takim urządzeniem w tym miejscu. Pozdrawiam.
 
Szanowny Panie

W Bilczy jest już jeden wpłatomat zlokalizowany w pasażu „Słoneczny”. Urządzenie to należy do Banku Spółdzielczego w Kielcach. Oczywiście możemy zapytać o lokalizację kolejnego wpłatomatu na terenie naszej Gminy. Ja również uważam, że takie urządzenia są przydatne dla mieszkańców. Jest to jednak decyzja biznesowa firmy, która będzie operatorem takiego wpłatomatu a nie decyzja administracyjna. Nie ma więc pewności na ile skuteczne będzie to nasze wystąpienie.
Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi, ale ze względu na kontuzje nogi przebywałem na zwolnieniu lekarskim.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-24 07:55:19, przez Mieszkanka Morawicy
Witam Panie Burmistrzu. Od jakiegoś czasu mieszkańcy Morawicy oraz osoby przyjezdne mają do dyspozycji park koło CS, który swoim stylem, wykończeniem, a także historią wzbudza zainteresowanie. Jednakże w mojej ocenie jest to jednorazowa przygoda z tym pakiem gdyż nie ma w nim żadnych atrakcji poza placem zabaw dla dzieci. Park ten rzadko jest odwiedzany przez kogokolwiek poza dziećmi na placu zabaw. Uważam, że należy uatrakcyjnić to miejsce aby przyciągało ludzi, a już na pewno dodać inne wejścia do tego parku od ul. Złotej oraz Spacerowej .
 
Szanowna Pani

Przez kilkadziesiąt lat park w Morawicy z perspektywy społeczności lokalnej to był przyszpitalny teren zamknięty. Decydując się na zakup i rewitalizację parku mieliśmy na myśli wykorzystanie historycznego i lokalizacyjnego potencjału tego miejsca dla współczesnych potrzeb rekreacyjnych i kulturalnych naszych mieszkańców. Zdaję sobie przy tym sprawę, że nie ma u nas takich zwyczajów wypoczywania w parku jak w szeregu innych miast, gdzie największą atrakcją jest już sama możliwość spaceru w otoczeniu zieleni i przyrody. Park w przeciwieństwie do wielu innych zabytków zmienia się każdego dnia wraz z cyklem natury, a zatem codziennie można znaleźć w nim coś nowego.
Ma Pani rację, że odwiedzających park w Morawicy powinno być więcej, dlatego nie poprzestaliśmy tylko na jego rewitalizacji, ale planujemy kolejne elementy, które zwiększą jego atrakcyjność. Plac zabaw i budowa nowego wejścia od strony ul. Złotej są tego przykładami. Jeszcze w tym roku oddamy do użytku po remoncie i przebudowie budynek po dawnym pawilonie szpitalnym. Tutaj będą zlokalizowane m.in. schronisko młodzieżowe, pracownie artystyczne, pomieszczenia klubu seniora a nawet małe kino, które przygotowujemy w formule „kino za rogiem”. Oferta, którą organizujemy będzie więc skierowana do różnych grup docelowych, do ludzi w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach.
Kolejnym elementem przyciągającym ludzi do parku są i będą wydarzenia artystyczne, kulturalne i okolicznościowe. Wielkim powodzeniem cieszyła się uroczystość „Państwo Oraczewscy zapraszają…”, utrzymana w klimacie XIX-wiecznym, z lat świetności majątku ziemskiego Morawica. Dla takich potrzeb planujemy w centrum parku zlokalizować niewielką scenę, na której mogłyby odbywać się także kameralne koncerty muzyczne. Organizowane są jednak w parku różnorodne wydarzenia dla innych grup odbiorców jak np. ostatnie szukanie jajek wielkanocnych. Z kolei 4 czerwca będzie miał tu miejsce Pierwszy Jarmark Miejski w ramach obchodów uroczystości nadania praw miejskich.
Atrakcyjność parku zwiększy się także znacząco, kiedy uruchomiona zostanie w budynku dawnej oficyny kawiarnia. Mając na względzie uroczystości patriotyczne wykonany został projekt pomnika w parku poświęconego „Bohaterom walczącym o Wolną i Niepodległą Polskę”. Jego budowę planujemy w tym a najpóźniej w przyszłym roku. Z innych propozycji rozpatrywane jest także rozmieszczenie tutaj urządzeń tzw. siłowni zewnętrznej. Niemniej jednak proszę o ewentualne inne sugestie w tym temacie i dziękuję za podzielenie się ze mną swoimi spostrzeżeniami. Budowa atrakcyjności tego miejsca i jego powrót do świadomości mieszkańców to praca na lata.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-18 16:32:35, przez DOROTA N.
Witam Pana Burmistrza,
Czy jest przewidziana budowa chodnika pomiędzy Morawicą a Łabędziowem? Miałam przykry incydent idąc właśnie ulicą, kiedy samochód jadący z przeciwka nie przyhamował i musiałam uciekać do rowu. Na szczęście nic mi się nie stało, ale do dziś mam uraz do tej drogi, a chodzę nią bardzo często. Rozumiem, że ma być rozbudowa zbiornika itd., buduje się teraz Skyte Park ( czy jest ważniejszy od chodnika?) i przewidziane są też inne rozrywki ale tu chodzi też o bezpieczeństwo ludzi.
Dorota
 
Szanowna Pani

Droga z Morawicy do Łabędziowa jest drogą powiatową. Wszelkie inwestycje na drogach tej kategorii, w tym również budowa chodnika należy do obowiązków samorządu Powiatu Kieleckiego a nie Miasta i Gminy Morawica. Od lat jednak realizujemy i finansujemy tego typu projekty wspólnie. W tym jednak konkretnym przypadku budowa chodnika planowana jest poza pasem drogi powiatowej, skrajem lasu, który Gmina pozyskała kilka lat temu od Nadleśnictwa Daleszyce. Opracowaliśmy w związku z tym dokumentację projektową na tą inwestycję, w której przewidziano wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej wokół całego tego lasku. Jednak przed rozpoczęciem budowy wymagana jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, do której przystąpiliśmy jeszcze w ubiegłym roku. Kiedy plan miejscowy zostanie zmieniony i uzyskamy pozwolenie na budowę wówczas będziemy mogli przystąpić do realizacji tej inwestycji.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-06 09:45:37, przez Janusz Zaborowski
Szanowny Panie Burmistrzu !
Ośmielam się zadać Szanownemu Panu pytanie w imieniu mieszkańców odcinka ul. Jana Pawła II od nr 38 do 40 A,B,C,D,E w Bilczy.
Większość z nas zamieszkuje ten skrawek ziemi, bo to raptem ok. 70 metrów drogi, od ok. 2002 r., a niektórzy nawet wcześniej. Kilka lat temu odcinek ten przejęła Gmina i w zasadzie nic się nie zmieniło. Jest to chyba jedyny odcinek ul. Jana Pawła II który przypomina krajobraz księżycowy. Kilka razy został nawieziony tam kamień, ale to wiele nie zmieniło, podniósł się tylko grunt i po deszczach nie dość że są uciążliwe kałuże to jeszcze woda wlewa się na posesję. Szczególnie tragicznie jest na wiosnę i jesienią, a tenże kawałek drogi zamieszkuje pięcioro dzieciaków, jeden przyszły przedszkolak, a także starsi ludzie, co niewątpliwie utrudnia codzienną egzystencję. Ponadto, co równie istotne, wizerunek naszej małej ojczyzny Bilczy, nie cieszy się pięknem. Wokół wszystkie drogi już są pokryte kostką lub asfaltem, nawet te, których nie było jeszcze jak my zaczynaliśmy tu mieszkać. Ktoś nam coś obiecuje i z roku na rok nic się z tym nie dzieje. :(
Panie Burmistrzu, kiedy i my będziemy cieszyć się nową nawierzchnią ? pozdrawiam
Janusz
 
Szanowny Panie

W naszej Gminie w sposób planowy i ciągły zwiększana jest ilość dróg o nawierzchni asfaltowej i o nawierzchni z kostki brukowej. Dla przykładu w roku ubiegłym przebudowaliśmy ponad 20 odcinków dróg i chodników o łącznej długości 11 km i wartości około 5 mln zł. Powiodło się to m.in. dzięki środkom pozyskanym z zewnątrz, w tym z budżetu państwa i funduszy Unii Europejskiej, a także niskim cenom na rynku inwestycji drogowych. Pomimo takiej skali inwestycji wciąż wiele jest ulic w naszej Gminie, które wymagają pilnej przebudowy dla zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Dlatego na ten rok i następne lata przygotowujemy kolejne inwestycje.
Odcinek drogi, o którym Pan pisze, Gmina Morawica przejęła dopiero w roku 2013. Wcześniej była to droga prywatna. Niedługo po nabyciu gruntów wykonaliśmy jej utwardzenie kruszywem i stale utrzymujemy tam przejezdność. Dodatkowo w latach 2014 – 2015 na nasze zlecenie została opracowana dokumentacja techniczna na budowę drogi. Jako, że ten fragment jezdni planuje się wykonać z kostki brukowej chcielibyśmy zlecić jego realizację razem z budową chodnika przy ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Bukowej do ul. Kieleckiej. Niestety realizacja tej inwestycji się opóźniła. Planowana początkowo na rok 2016 została przesunięta na rok bieżący, ze względu na konieczność pozyskania gruntów na poszerzenie pasa drogowego. Z przykrością stwierdzam, że niektórzy właściciele działek, gdzie trzeba wydzielić teren pod budowę chodnika, albo wprost odmawiają odsprzedaży fragmentu gruntu albo stawiają kolejne żądania. Negocjacje czasami są trudne i długotrwałe. W tej sytuacji cały proces inwestycyjny opóźnia się. Wierzę jednak, że te trudności uda się przynajmniej częściowo przezwyciężyć i w drugiej połowie tego roku zostanie dokończony zarówno chodnik przy ul. Jana Pawła II, jak również wybudowany zostanie odcinek jezdni do posesji od nr 38 do 40 A,B,C,D,E.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-05 21:22:23, przez Monika Dyraga
Witam czy w Morawicy będzie obiecany Skate Park?
 
Szanowna Pani

Planujemy, że wiosną, a najdalej latem tego roku uzyskamy wszelkie decyzje niezbędne do rozbudowy zbiornika wodnego w Morawicy o bezpieczne kąpielisko i do budowy ciągów pieszo-jezdnych wokół zalewu wraz z kładką na rzece Morawce. Następnie po zakończeniu tegorocznego sezonu letniego Gmina mogłaby przystąpić do realizacji robót budowlanych w takim zakresie. Montaż skate parku jest przewidziany w kolejnym etapie po zakończeniu zasadniczych robót budowlanych związanych z rozbudową i zagospodarowaniem terenów wokół zbiornika.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-04-05 00:51:30, przez Pawel latowski
Dobry wieczór. Panie Burmistrzu, ze 2 lata temu przegnaliście z parku gawrony i to dziadostwo osiedliło się na drzewach przy cmentarzu, na posesji przy ul. Szkolnej. Czy gmina może coś z tym ptactwem zrobić bo nasze domy, podwórka są pokryte delikatnie mówiąc nieczystościami od tych gawronów. Szczerze mówiąc to wolałbym żeby to ptactwo było w parku bo i tak tam jest mało spacerowiczów. Gmina pozbawiła się problemu z parku tylko że my teraz mamy problem. Zróbcie coś z tym bo te ptaki dość że wydają z siebie obrzydliwe krakanie to jeszcze co najgorsze puszczają z siebie nieczystości na nasze domy. Kostka brukowa jest u mnie myta co dzień, dachu niestety nie umyję, wygląda on fatalnie z białymi plamami.
 
Szanowny Panie

Decyzja o płoszeniu gawronów na terenie zabytkowego parku w Morawicy podyktowana była względami sanitarnymi. Tak duża kolonia tych ptaków bytująca na ograniczonym terenie – a trzeba wiedzieć, że zinwentaryzowano ponad tysiąc ich gniazd – stanowiła zagrożenie dla ludzi. Nie chodziło tylko o odwiedzających zrewitalizowany park, ale również o pobliski szpital, centrum samorządowe i policealne studium medyczne. Trzeba wiedzieć, że ta kolonia gawronów z parku nie przeniosła się w całości w inne miejsce, ale rozbiła na wiele mniejszych grup i bytuje obecnie w wielu miejscowościach w naszej Gminie. Część z tych ptaków rzeczywiście gniazduje w sosnowym lasku pomiędzy ul. Szkolną a ul. Ks. Korneckiego w Morawicy. Kolonia ta liczy według corocznych badań ornitologa około stu par, a ilość jest zmienna w poszczególnych latach.
Gawron jest w Polsce gatunkiem chronionym i jego płoszenie jest dopuszczalne jedynie przed założeniem lęgu i obligatoryjnie wymaga uzyskania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach. Gmina na swoim terenie w parku taką decyzję otrzymała pierwotnie na okres 3 lat a następnie na kolejne 3 lata do roku 2019. Podobnie musieliby z wnioskiem do RDOŚ o wydanie takiej decyzji wystąpić właściciele terenów, gdzie obecnie gniazdują gawrony, żeby płoszenie mogło odbywać się legalnie. Możemy pomóc w opracowaniu takiego wniosku, ale Gmina nie może finansować płoszenia na prywatnym terenie.
Warto jednak w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Teren tego lasku przeznaczony jest w dużej części pod budownictwo mieszkaniowe. Obserwujemy, że powoli się urbanizuje. Wraz ze zmniejszającą się liczbą drzew będzie zmniejszała się też liczba gniazdujących gawronów a małe kolonie tych ptaków są już mniej uciążliwe.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-22 09:20:18, przez Mieszkaniec Osiedla
Szanowni Państwo.
Jesienią ubiegłego roku, na chodnikach osiedla Echo I w Bilczy zostały wysypane znaczne ilości piachu.
Cel był szczytny - pomoc mieszkańcom w okresie zimowym.
Jednak zima minęła, piach pozostaje rozsypany na chodnikach i ulicach. Utrudnione jest przejście, przejazd wózkiem całkowicie nie możliwy, padający deszcz rozmywa piach po całym osiedlu.
Pytanie nr 1:
Czy i kiedy zostanie z tym zrobiony porządek ?
Pytanie nr 2:
Czy w przyszłości zostanie pod uwagę wzięte dobro mieszkańców i piach do posypywania ulic będzie umieszczony np. w plastikowych pojemnikach, tj. tak jak organizuje się to w cywilizowanym świecie ?

Z wyrazami szacunku,
Mieszkaniec Osiedla.
 
Szanowny Panie

W ramach wiosennych porządków, jakie przeprowadzamy każdego roku, uprzątamy również jezdnie, chodniki i pobocza dróg gminnych. Mam informacje od pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy, który na nasze zlecenie wykonuje te prace, że również na osiedlu Echo I został już uprzątnięty piach jaki pozostał po akcji zimowej.
Dodam, że według mnie Pana propozycja, aby na przyszłość piasek przeznaczony na posypywanie jezdni i chodników przetrzymywać zimą w plastikowych pojemnikach, jest uzasadniona. Co więcej już w ubiegłym roku zakupiliśmy pierwszą ich partię i ustawiliśmy przy niektórych obiektach publicznych. Przed następną zimą planujemy kupić więcej takich pojemników i trafią one również na pobocza niektórych dróg, przy stromych wniesieniach i ostrych zakrętach.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-20 13:05:45, przez Mieczysław Głowacki
Dzień dobry
Mam pytanie dotyczące rozpoczętej dziś budowy drogi łączącej ul Sokolą z ulicą Zacisze w Bilczy
Panie Burmistrzu czy w Gminie Morawica standardem jest korzystanie z prywatnej nieruchomości(848/6) bez uzgodnienia warunków korzystania i wiedzy właściciela?
A tak przy okazji to zapytam również. kiedy wreszcie wkopane zostaną 2 słupki graniczne z tej samej nieruchomości usunięte przy budowie ulicy Zacisze?
Moje pismo do Pana z 27.09.2016 w tej sprawie. Dziękuję
 
Szanowny Panie

W marcu tego roku zleciliśmy Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Morawicy wybudowanie brakującego fragmentu jezdni ul. Sokolej w Bilczy do połączenia z ul. Zacisze na podstawie dokumentacji technicznej wykonanej w ubiegłym roku. W związku z tym wykonawca rozpoczął tam roboty budowalne. Jak rozumiem korzystanie z prywatnej nieruchomości, które Pan zgłasza nastąpiło w trakcie tych prac. Oczywiście wykonawca nie był do tego uprawniony, bo całość robót jakie należy tam zrealizować według dokumentacji mieści się w pasie drogowym należącym do Gminy. Przekazaliśmy zatem Pana interwencję do ZGK i mam informację z ich strony, że ta sprawa została już z Panem wyjaśniona.
Po Pana zgłoszeniu z jesieni ubiegłego roku wykonawca ul. Zacisze przywrócił znak graniczny działki nr 848/6 znajdujący się na skrzyżowaniu ul. Zacisze i Sokolej. Po rozmowie jaką pracownicy naszego urzędu odbyli z Panem w ubiegłym tygodniu uzyskaliśmy informację, że były pierwotnie w tym miejscu dwa znaki wyznaczające skos na skrzyżowaniu ulic. W związku z tym ponownie wezwiemy wykonawcę do przywrócenia tych znaków granicznych w terminie do końca maja br. W tej sprawie może się Pan kontaktować z inspektorem ds. dróg w naszym urzędzie pod numerem telefonu 41 311 46 92 wew. 121. Przepraszam za powstałe utrudnienia i kłopoty związane z budową dróg w tym rejonie.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-20 12:50:25, przez Marcin W
Panie Burmistrzu,
proszę o informacje kiedy będą realizowane prace nad oświetleniem ul. Poziomkowej, Agrestowej i pobliskich w Bilczy?
W ubiegłym roku ogłoszony był przetarg pn ˝Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego - Etap II˝. Dotyczył on m.in. opracowania projektów oświetlenia tych ulic.
Pozdrawiam
Marcin
 
Szanowny Panie

Rzeczywiście w roku 2016 wybraliśmy w przetargu dwa biura projektowe, które miały za zadanie wykonać dokumentację techniczną niezbędną do rozbudowy oświetlenia ulicznego w naszej gminie. W sumie było to blisko 30 nowych odcinków oświetlenia, w tym projekt dla ul. Poziomkowej, Agrestowej, Żurawinowej, Jeżynowej, Bażantowej i Borówkowej w Bilczy. Niestety jeden z wykonawców nie wywiązał się z zawartej umowy. Nie złożył prawidłowej dokumentacji w terminie do końca roku i nie złożył jej także później mimo naszych wezwań. W tej sytuacji w marcu tego roku rozwiązaliśmy z nim umowę z jednoczesnym naliczeniem kary.
Oznacza to, że projektowanie dla objętych tamtą umową 13 nowych odcinków oświetlenia w Bilczy, Brzezinach, Woli Morawickiej, Morawicy, Piasecznej Górce, Brudzowie, Obicach, Radomicach i Lisowie musimy zacząć praktycznie od początku wybierając nowego projektanta. O terminie budowy oświetlenia będę mógł powiedzieć coś więcej dopiero wówczas, gdy prace projektowe zostaną zakończone.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-18 13:35:17, przez Bartek bartek
Witam Panie Burmistrzu!
Chciałbym się zapytać czy była by możliwa budowa Street Workout-u(flowparks) w Bilczy lub Morawicy. Chcemy zbierać podpisy. Jest możliwość ,że powstanie? Z góry dziękuje za odpowiedz.
 
Szanowny Panie

Przyznam, że nie spotkałem się dotąd z prośbami mieszkańców dotyczącymi budowy street workout-u. Takie zapotrzebowanie zgłasza Pan jako pierwszy. Jak sprawdziłem taki park do ćwiczeń nie zajmuje dużo miejsca i czy w Bilczy, czy w Morawicy można znaleźć dla niego lokalizację. Pozostaje jednak pytanie w jakim stopniu byłby on wykorzystywany.
W tym kontekście ważne jest przekonanie do takiej inwestycji miejscowej społeczności. Już w sierpniu i we wrześniu będą odbywały się w poszczególnych miejscowościach zebrania, podczas których mieszkańcy decydują o rozdziale środków finansowych jakie Gmina przeznacza na fundusz sołecki. Jeśli obecni na zebraniu zdecydują, że taki street workout jest dla nich zadaniem priorytetowym wśród innych inwestycji ważnych dla wsi i przeznaczą na to niezbędne środki, to urząd miasta i gminy będzie takie zadanie wykonywał. Zachęcam do udziału w zebraniu i zaprezentowaniu swojego pomysłu.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-13 12:27:15, przez Beata
Chciałbym zapytać, Pana Burmistrza, o basen który jest teraz refundowany dla przedszkolaków w Morawicy i dlaczego w przyszłym roku nie będzie na niego dofinansowania ? Z tego co Pan Burmistrz mówił miało się nic nie zmienić że Morawica została miastem . Pozdrawiam
 
Szanowna Pani,

Gmina Morawica od wielu lat finansuje udział w zajęciach na basenie uczniom szkół podstawowych. Dodatkowo dla dzieci z klas III tych placówek samorząd opłaca także naukę pływania. Od początku program zajęć na pływalni dla uczniów naszych szkół był planowany jako wieloletni i nadanie praw miejskich Morawicy nic w tym względzie nie zmieniło. Program jest kontynuowany w tym roku i będzie na pewno w roku następnym.
Natomiast program zajęć na basenie dla przedszkolaków został wprowadzony w tym roku szkolnym wyjątkowo, ze względu na realizację w szkole w Morawicy projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy złożył wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i otrzymał środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Wesołe przedszkolaki”. W ramach niniejszego projektu została utworzona nowa grupa przedszkolna 3-latków, która w okresie od 01.08.2016 r. do 31.07.2017 r. ma finansowane zajęcia na Krytej Pływalni Koral.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-12 21:05:16, przez Paweł laskawski
Dobry wieczór. Panie burmistrzu, chciałem zapytać czy gmina może zatrudnić ekipę sprzątającą którą by trochę zadbała o porządek w miejscowości Morawica. Przy szkolnej nie ma śmietników, dzieci wyrzucają śmieci na chodnik,w rowie przy pińczowskiej jest mnóstwo śmieci, w centrum Morawicy nie jest lepiej. Czy po zimie zostanie Morawica trochę posprzątana?

Kilka dni temu pytałem kiedy w Morawicy zostanie usunięty ten syf z rowów przy ulicach i czy w ogóle jest jakaś ekipa sprzątającą morawicę. Na szkolnej mogłyby powstać jakieś śmietniki. Morawica jest niby miastem to powinno się dbać o to żeby było czysto w tej miejscowości.
 
Szanowny Panie

Każdego roku o tej porze, kiedy zniknie już śnieg przystępujemy do porządkowania pasów drogowych naszych dróg gminnych, jak również innych terenów publicznych. Prace te z zakresu utrzymania czystości i porządku zlecane są dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Morawicy, który wykonuje je cyklicznie w okresie od wiosny do późnej jesieni. Odbywają się one według określonego harmonogramu. W pierwszej kolejności zbierane są odpady tj. opakowania spożywcze, butelki itp. z poboczy i przydrożnych rowów. Co na ul. Szkolnej w Morawicy i prawie na całym terenie gminy już zostało wykonane. Następnie zamiatane są ulice i place z zalegającego piasku po akcji zimowej, myte są też wiaty przystankowe, nasadzane i porządkowane rabaty kwietne. Porządkuje się także place zabaw m.in. naprawiane są lub wymieniane uszkodzone elementy urządzeń, wymieniany piasek w piaskownicach. Z kolei kosze na śmieci, które znajdują się głównie na przystankach autobusowych opróżniane są przynajmniej raz w tygodniu przez cały rok. Podobne akcje porządkowe mają obowiązek przeprowadzać także zarządcy dróg wyższych kategorii: krajowej, wojewódzkich i powiatowych. Obserwuję np., że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła już prace porządkowe przy drodze nr 73.
Inną kwestią jest, co również poruszył Pan w swoim mailu, skąd te śmieci znalazły się w przydrożnych rowach. Z ubolewaniem stwierdzam, że wiele z nich pozostawili nasi mieszkańcy. Proszę więc aby porządkując własne nieruchomości zadbać przy okazji o przyległe tereny publiczne. Ciągle też zdarza się niestety, że rzeczy niepotrzebne wywożone są do lasów i w inne ustronne miejsca. Tymczasem wszystkie odpady komunalne można bezpłatnie oddać. Podpisuję się zatem pod Pana apelem, że powinno się dbać o to aby było czysto w tej miejscowości, przy czym rozumiem to w ten sposób, że dotyczy to nas wszystkich.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-11 08:57:41, przez mieszkanka
Śnieg stopniał, wrócił temat śmieci na os. Nad Zalewem w Brzezinach. Gołym okiem widać, że system przetwarzania śmieci, jest niewydolny. Miały być maszyny sprawnie przetwarzające śmieci, jest zalegająca ogromna kupa brudnych odpadów. Kolejny silniejszy wiatr i na całym osiedlu walające się brudne folie. Te przy ulicy zostały pobieżnie pozbierane ale dalej już nie. Rowy są pełne reklamówek, worków foliowych, jest ich MNÓSTWO na niezabudowanych działkach na całym osiedlu. Kto ma to zbierać? Jak długo my mieszkańcy musimy znosić tak uciążliwe sąsiedztwo, sprzątać cudze brudy na swoich posesjach i oglądać porozjeżdżane na ulicy szczury? W jednej z wypowiedzi podawał Pan, ze pozwolenie na tą działalność wydał Starosta. A czy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - uchwalany w gminie, przewidywał tego typu działalność, skoro pozwolenie zostało wydane zgodnie z litera prawa? Panie Burmistrzu, Pan jest gospodarzem tej gminy i do Pana zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w tej sprawie i sugestie, co my mieszkańcy możemy zrobić, żeby ten problem rozwiązać. Kiedy będzie uchwalany nowy Plan zagospodarowania przestrzennego?
 
Szanowna Pani

Z informacji jakie posiadam wynika, że problem w przedsiębiorstwie Eko-Raspol rozpoczął się jeszcze w roku ubiegłym. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kielcach, którzy prowadzili tam oględziny w styczniu br. ustalili, że instalacja do przetwarzania odpadów nie pracuje od 1 października ub. roku a pracownicy sortowni zostali zwolnieni. Odpady od tamtego czasu nie są przywożone ani wywożone, natomiast na placu zgromadzona została duża ich ilość, która nie została uporządkowana przez pracowników spółki. W związku z powyższym Starosta Kielecki wszczął postępowanie w sprawie uchylenia decyzji udzielającej firmie Eko-Raspol zezwolenia na przetwarzanie odpadów na działce w Brzezinach przy ul. Nidziańskiej. Postępowanie to w ostatnich dniach zostało jednak zawieszone do czasu wydania rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy w Kielcach czy Eko-Raspol sp. z o.o. posiada obecnie tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się odpady.
Postępowanie prowadzone przez Starostę może nie zostać szybko zakończone, dlatego niezależnie od powyższych działań wystąpiłem w marcu br. do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli działalności polegającej na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na działce przy ul. Nidziańskiej w Brzezinach. Pozostawione odpady mogą bowiem stanowić również zagrożenie sanitarne.
Wystąpiliśmy także do właściciela działki o uporządkowanie terenu i zabezpieczenie zalegających na działce odpadów przed ich rozwiewaniem na sąsiednie nieruchomości. Bieżące informacje o toczących się postępowaniach w tej sprawie można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i geodezji tutejszego urzędu pod numerem telefonu 41 311 46 92 wew. 116.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-03 10:27:13, przez Zbigniew Włosek
Panie Burmistrzu

Mam pytanie odnośnie wywozu śmieci organicznych. Ponieważ na terenie gminy Morawica jest coraz więcej zagospodarowanych osiedli z przydomowymi ogródkami (brak kompostowania), wydaje się rozsądnym aby była możliwość wywozu również odpadów organicznych jak na przykład pokos trawy lub obcięte krzewy.
Jak wiadomo pokos trawy to nie jest ilość, którą łatwo zapakować do bagażnika i raz w tygodniu zawozić do Brzezin, dlatego wydaje się, że powinna być udostępniona możliwość wywozu odpadów bio, tak jak jest to na terenie miast.
Bardzo proszę o informację w tej sprawie.
 
Szanowny Panie

1 lipca br. kończy się termin obowiązywania umowy z wykonawcą, który na zlecenie Gminy odbiera odpady komunalne od mieszkańców. W związku z tym przygotowaliśmy i ogłosiliśmy przetarg, mający wyłonić nowego wykonawcę. Otwarcie ofert przewidziane jest na 26 kwietnia.
Przygotowując warunki przetargu wprowadziliśmy pewne modyfikacje do naszego systemu odbioru odpadów komunalnych, dostosowując go do aktualnych przepisów i oczekiwań naszych mieszkańców. Wprowadzony będzie m.in. odbiór bezpośrednio od mieszkańców odpadów bio (trawa, liście, odpady kuchenne), dla których przewidziane są dodatkowe worki w kolorze brązowym. Odbiór takich odpadów będzie się odbywał w okresie od maja do września 2 razy w miesiącu, a od października do kwietnia 1 raz w miesiącu.
Wiemy, że zainteresowana odbiorem odpadów bio będzie tylko część mieszkańców, tych którzy nie mają możliwości lub nie chcą kompostowania na swojej posesji. Żeby więc nie obciążać wszystkich dodatkowymi kosztami, to odbiór takich odpadów będzie podlegał dodatkowej opłacie, której wysokość będziemy mogli podać po rozstrzygnięciu przetargu. W związku z tym trzeba będzie na początku zadeklarować chęć korzystania z takiej możliwości.
Kolejną zmianą w systemie będą tzw. zbiórki obwoźne odpadów zielonych. Co najmniej 2 razy w roku - wiosną i jesienią - wyłoniony w przetargu wykonawca będzie odbierał bezpośrednio od mieszkańców gałęzie, trawę czy liście. Chęć udziału w takiej zbiórce będzie trzeba zgłosić do Urzędu Miasta i Gminy. Odbiór taki będzie bezpłatny. Dla wszystkich mieszkańców pozostawiamy także możliwość bezpłatnego odbioru odpadów zielonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzezinach.
Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.

Marian Buras
 
Pytanie zadane dnia 2017-03-03 10:07:22, przez Piotr
Dzień dobry. Panie Burmistrzu dziękuję za szczerą i wyczerpującą odpowiedz w sprawie barw unijnych na spotkaniu z ministrem SW i A. Pozdrawiam.
 
 
Pytanie zadane dnia 2017-02-21 22:25:11, przez Piotr Wojtacha
Witam Szanownego Pana Burmistrza. Chciałbym spytać o losy pańskiej obietnicy złożonej 3 lata temu na spotkaniu w Bilczy , a  odnoszacej się do pomocy w budowie stróżówki przy wjeżdzie na osiedle ECHO I. Deklarował Pan pełne zaangażowanie i determinację w tym temacie, lecz czy może dlatego , iż odbywało się ono krótko przed Pana wyborami ? Ależ skąd ! Prawdopodobnie obiektywne trudności wynikające z innych planów administracyjnych (drogi powiatowej) skutecznie krępują Panu ręce i uniemożliwiają działanie. Proszę napisać, jakie kroki Szanowny Pan Burmistrz przedsięwziął w tym temacie przez 3 lata oraz co Pan zamierza w związku z powyższym. Kilkuset oszukanych mieszkańców osiedla ECHO I zdaje sobie sprawę , iż może to być bardzo trudne zadanie patrząc na rzecz z perspektywy Szklanego Pałacu w Morawicy.
Z wyrazami najwyższego szacunku zawiedziony wyborca.
 
Szanowny Panie

Każdego roku w sierpniu i we wrześniu w większości sołectw naszej gminy odbywają się zebrania wiejskie, na których mieszkańcy decydują na jakie zadania przeznaczyć środki przysługujące na kolejny rok w ramach funduszu sołeckiego. Tak było również w roku 2014, kiedy mieszkańcy Bilczy obecni na zebraniu zdecydowali o przeznaczeniu części środków przysługujących sołectwu na rzecz budowy stróżówki na osiedlu Echo I. Realizując wniosek mieszkańców wpisałem taką inwestycję do projektu budżetu Gminy na rok 2015 a Rada Gminy zatwierdziła te środki.
W związku z tym, że taki obiekt budowlany wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, to Gmina dokonała wyboru projektanta, który opracował kompletną dokumentację projektową dla tego zadania. Dokumentacja wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę została złożona do Starosty Kieleckiego. Jednakże decyzją nr 1869/2015 z dnia 09.10.2015r. starosta odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku stróżówki, uzasadniając swoją decyzję tym, że inwestycja objęta wnioskiem, zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KDx, czyli w terenach istniejących i projektowanych dróg publicznych. Według służb starosty aktualny plan miejscowy nie dopuszcza na tej działce lokalizacji obiektów takich jak stróżówka.
Biorąc powyższe pod uwagę, aby zrealizować to zadanie niezbędna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla zapoczątkowania procedury zmiany planu, Rada Gminy w Morawicy dnia 27 czerwca 2016 roku podjęła uchwałę Nr XVIII/233/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych: Dyminy, Bilcza, Bieleckie Młyny i Kuby Młyny”. Obecnie wybrany przez Gminę urbanista jest na etapie konsultowania projektu zmian. Kiedy zmiana planu miejscowego zostanie zatwierdzona wówczas ponownie złożymy przygotowaną dokumentację projektową do starosty. Budowę rozpocząć będziemy mogli dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
Myślę, że przedstawione w dużym skrócie informacje dają jasny obraz działań jakie zostały podjęte w tej sprawie przeze mnie i Radę Gminy. Jak pamiętam już na tamtym spotkaniu w 2014r. sygnalizowałem autorom tego pomysłu, jakie mogą wystąpić trudności w realizacji takiego przedsięwzięcia. Podjęliśmy jednak konkretne działania, aby te przeszkody usunąć i doprowadzić inwestycję do końca zgodnie z wnioskiem tamtej grupy mieszkańców. Nigdy też nie patrzyłem na budowę stróżówki pod kątem tego ile głosów w wyborach samorządowych może mi to przysporzyć. Wierzę, że mieszkańcy, którzy poparli mnie w tamtych wyborach mieli inne powody by właśnie tak zagłosować, niż wspomniane przez Pana plany budowy stróżówki na osiedlu Echo w Bilczy.
Przepraszam za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi.

Marian Buras
 

[ strona: 1 2 3 4 5 6 z 6 ] >> koniec
  • Lokalna Grupa Działania
  • ZGK w Morawicy sp. z o.o.
  • Samorządowe Centrum Kultury
  • Koral kryta pływalnia
  • Bilcza hala sportowa
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy
Dane kontaktowe

Miasto i Gmina Morawica  

ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica
Tel.: +48 41 3114-692
Fax: 41 3114-690  
E-mail: gmina@morawica.pl

ePUAP /kk1a219pow/skrytka

NIP: 657-263-06-04

Godziny pracy urzedu Miasta i Gminy

poniedziałek: od 9:00 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego

poniedziałek: od 7:30 do godz. 17:00
od wtorku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij